Κρυπτονομίσμστα: Υψηλές πτήσεις (και) για το Ethereum, πάνω από τα 1200 δολ.