Κρι-Kρι: Στις 28 Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. συμπληρώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022 με αναφορά της ημερομηνίας δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α’ εξαμήνου 2022.

Ανακοίνωση και Δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α’ εξαμήνου 2022:

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).