Κρι-Κρι: Στις 27 Μαΐου οι οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. συμπληρώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021 με αναφορά της ημερομηνίας δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου 2021.

Ανακοίνωση και Δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου 2021: