Κρι-Κρι: Στις 25 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2020

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. συμπληρώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020 με αναφορά της ημερομηνίας δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Εννιαμήνου 2020.

Ανακοίνωση και Δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Εννιαμήνου 2020:

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).