ΚΡΙ-ΚΡΙ: Σε αγορά 3.500 μετοχών προέβη ο Π. Τσινάβος

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007