ΚΡΙ-ΚΡΙ: Πρόσκληση μετόχων στην 29η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

ΚΡΙ: Πρόσκληση στην 29η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση