Κρι-Κρι: Ανακοίνωση παρουσίασης & παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2020

Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ πραγματοποίησε σειρά παρουσιάσεων σε θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές μέσω τηλεδιάσκεψης, στα πλαίσια του 4th ATHEX Mid Cap Conference 2021, που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 19 & 20 Μαΐου 2021.

Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας, www.krikri.gr , απ’ όπου το επενδυτικό κοινό μπορεί να λάβει λεπτομερή ενημέρωση.

Παρουσίαση KRI KRI ATHEX MID CAP 0521.pdf