Κρι-Κρι: Ανακοίνωση

Σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €5.000.000 προχώρησε η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, βάσει της απόφασης του Δ.Σ. της 30/11/2020. Το εν λόγω δάνειο είναι 4ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. Σκοπό έχει την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, που προκύπτουν συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19.