Κρι-κρι: Ανακοίνωση

Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ πραγματοποίησε σειρά παρουσιάσεων σε θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές μέσω τηλεδιάσκεψης, στα πλαίσια του 15ου  Annual Greek Roadshow του Λονδίνου, που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών την 17η, 18η και την 21η Σεπτεμβρίου 2020.

Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας, www.krikri.gr , απ’ όπου το επενδυτικό κοινό μπορεί να λάβει λεπτομερή ενημέρωση.