Κρι-Κρι: Ανακοίνωση – 3ου ATHEX Mid-Cap Conference

Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ πραγματοποίησε σειρά παρουσιάσεων σε θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές μέσω τηλεδιάσκεψης, στα πλαίσια του 3ου ATHEX Mid-Cap Conference, που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών την 15η Οκτωβρίου 2020.

Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας, www.krikri.gr , απ’ όπου το επενδυτικό κοινό μπορεί να λάβει λεπτομερή ενημέρωση.