16/9- ΚΡΙ ΚΡΙ 6μηνο 2020: Βαδίζουμε για νέα ιστορικά υψηλά στο ταμπλό – Mετοχή & εταιρεία φαινόμενο!

ΚΡΙ ΚΡΙ- 6μηνο 2020: Βαδίζουμε για νέα ιστορικά υψηλά στο ταμπλό – Μετοχή & εταιρεία φαινόμενο

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση και η υψηλή ρευστότητα της Εταιρείας επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης όλων των προγραμματισμένων επενδυτικών σχεδίων.

TO TAMEION υπερκαλύπτει τον δανεισμό κατά ένα εκατ.ευρώ, το εκτιμώμενο p/e στο 12-13, η εκτιμώμενη σχέση ev/ebitda στο 8, τα ebitda “υπομηδενίζουν” την σχέση netdebt/ebitda

(!!)- 350.000 για όλη την χρήση, με τέτοια επιτεύγματα και αποτελέσματα. Και έχεις την κάθε πικραμένη ελίτ (sic) να τσεπώνει τριπλάσια (παράγοντας τραγικά αποτελέσματα) σε μόνιμη βάση!!!