ΚΡΕ.ΚΑ: Στις 12 Ιουλίου 2021 η σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η διοίκηση της “ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.”, στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι η ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία είχε προγραμματιστεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 ορίσθηκε για τις 12 Ιουλίου 2021.