Κωστής Χατζηδάκης: «Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, πρώτη προτεραιότητά μας»

«Οι παγκόσμιες ημέρες μάς υπενθυμίζουν τις υποχρεώσεις μας για ορισμένα σημαντικά ζητήματα της ζωής μας. Αυτό είναι και το νόημα της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Δυστυχώς, ειδικά το θέμα αυτό δεν έχουμε την πολυτέλεια να το ξεχάσουμε καμία ημέρα, γιατί μας το υπενθυμίζουν τα ατυχήματα και -ακόμα περισσότερο- τα δυστυχήματα που συμβαίνουν στους εργασιακούς χώρους» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία σήμερα.

«Παρά τις μεγάλες μεταβολές που έχουν γίνει στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, οι προκλήσεις παραμένουν» τονίζει ο κ. Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο επαγγελματικών ατυχημάτων ή ασθενειών του παρελθόντος, όμως νέοι κίνδυνοι αναδύονται. «Ο ίδιος ο κορωνοϊός ήρθε να υπενθυμίσει τις απειλές που διατρέχουν οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους. Οδήγησε επίσης και στην ταχεία προώθηση νέων μορφών εργασίας, όπως η τηλεργασία, καθιστώντας αναγκαίο να ενσωματωθεί και αυτή η παράμετρος στην όλη συζήτηση» προσθέτει.

«Εμείς στο υπουργείο Εργασίας δεν θέλουμε να μείνουμε στο επίπεδο των καλών προθέσεων, αλλά με θεσμικές παρεμβάσεις να επιτύχουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Γι΄αυτό και μία από τις πρώτες μου δεσμεύσεις, όταν ήρθα στο υπουργείο, ήταν η ενίσχυση τού Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), που ελέγχει, μεταξύ άλλων, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας με 121 νέους επιθεωρητές, αλλά και η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής του υποδομής. Ρυθμίσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση του ΣΕΠΕ, εξάλλου, φέρνουμε και στο νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας, που θα θέσουμε σύντομα σε δημόσια διαβούλευση» σημειώνει ο υπουργός Εργασίας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι μία άλλη πρόβλεψη του νομοσχεδίου, που έχει σαφή αντανάκλαση στα θέματα υγείας και ασφάλειας, είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε ο εργαζόμενος να διασφαλίζει το ωράριό του. «Προφανώς, ένας εργαζόμενος που εργάζεται εντός του πλαισίου της σύμβασής του και όχι με όρους αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας θα έχει παραπάνω εξασφάλιση και σε αυτά τα ζητήματα» επισημαίνει ο υπουργός Εργασίας.

«Καθώς αντιμετωπίζουμε το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, παρακολουθούμε τον διάλογο που εξελίσσεται στην Ε.Ε. για την επικαιροποίηση της σχετικής ευρωπαϊκής στρατηγικής. Θα εκπονήσουμε και τη δική μας στρατηγική για την περίοδο 2021-2026, αξιοποιώντας παράλληλα και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, για να ενισχυθεί αυτή η διάσταση της πολιτικής μας. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργαζόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούν οι χώρες της Ευρώπης σε αυτά τα ζητήματα. Τα θέματα υγείας και ασφάλειας, άλλωστε, μπορούν να αποτελέσουν πεδίο σύγκλισης μεταξύ της Πολιτείας, των εργοδοτών και των εργαζομένων» τονίζει ο κ. Χατζηδάκης.