Κορρές: Αγορά 22.715 μετοχών από τη Nissos

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία “NISSOSHOLDINGS (CY) LTD” (NISSOS) δηλώνει ότι, στις 23.02.2018 απέκτησε συνολικά 22.715 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΚΟΡΡΕΣ έναντι 5,08 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 27.2.2018.

Print Friendly, PDF & Email