Κορωνοϊός: 163 νεκροί , 15 νέα κρούσματα – 22 διασωληνωμένοι

Óôéãìéüôõðá áðü ôçí êëéíéêÞ COVID-19 óôï íïóïêïìåßï "ÓÙÔÇÑÉÁ",Ýíá áðü ôá íïóïêïìåßá áíáöïñÜò ãéá ôïí êïñïíïúü.Ðáñáêïëïõèüíôáò ìéá âÜñäéá íïóçëåýôñéáò êáôÜ ôçí åðéóêåøÞ ôçò óôïõò èáëÜìïõò ôùí áóèåíþí.Óå áõôÞí ôçí êëéíéêÞ,íïóçëåýïíôáé áðïêëåéóôéêÜ áóèåíåßò ìå ôïí Covid-19,ÐáñáóêåõÞ 24 Áðñéëßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Ο λοιμωξιολόγος Δημήτρης Χατζηγεωργίου παρουσίασε, αντί του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, τα νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά την πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα. Ακόμη 15 κρούσματα κορωνοϊού επιβεβαιώθηκαν στη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες.

Όπως ανακοίνωσε ο παθολόγος-λοιμωξιολόγος Δημήτρης Χατζηγεωργίου, ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα μας από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 2.834. Εξ αυτών, το 55,2% αφορά άνδρες.

Σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 22 ασθενείς, με διάμεση ηλικία 72 ετών.

Από αυτούς, εννέα είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες, ενώ το 95,5% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

Τις τελευταίες 24 ώρες, καταγράφηκε ακόμη ένας θάνατος, με τους νεκρούς από την έναρξη της πανδημίας να ανέρχονται σε 163 στη χώρα. Οι 46 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

Η διάμεση ηλικία των θυμάτων ήταν τα 75 έτη και το 93,9% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.