Κωνσταντίνος Μπίτσιος (ΣΕΒ): Η πυξίδα των ελληνικών εξαγωγών

Πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ για θέματα εξωστρέφειας, (περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου 2019), παρέχει μια ενδιαφέρουσα εικόνα για το διεθνή προσανατολισμό των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Το 77% των εξαγωγικών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στην Ε.Ε.-28, το 54% στη Μ. Ανατολή και τη Β. Αφρική και το 53% στη Ν.Α. Ευρώπη. Το 20% εξάγει τουλάχιστον σε μία χώρα της Υποσαχάριας Αφρικής, και το

45% σε χώρα της Ασίας (το 23% στις 10χώρες-μέλη του ASEAN, και το 22% σε Κίνα, Ιαπωνία, ή Ν. Κορέα).

Στις αγορές-στόχους, την υψηλότερη προτίμηση έχουν οι 28 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (42%), με δεύτερη τη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή (30%). Στην τρίτη θέση, με 21% βρίσκονται η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ν. Κορέα. Ακολουθούν τα Δυτικά Βαλκάνια και η Τουρκία με 20%, η Βόρειος Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) με 17%, η Υποσαχάρια Αφρική με 16%, και η Ν.Α. Ασία με 15%. Η Ρωσία προσελκύει την προσοχή του 6%, και η Ινδία, παρά το μέγεθός της, το 9%.

Aν λάβουμε υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα, τις καταναλωτικές τάσεις και τα δημογραφικά δεδομένα στις περιοχές αυτές, η πυξίδα των Ελλήνων εξαγωγέων θα πρέπει να κινηθεί πιο δυναμικά προς τις νέες αυτές περιοχές παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα εργαλεία.

Ένα πρώτο εργαλείο είναι η στρατηγική πληροφόρηση για τις αγορές-στόχους. Πάνω από το 70% των απαντήσεων που λάβαμε εκφράζουν θετική και πολύ θετική άποψη για τις ενημερωτικές ημερίδες και τις εκθέσεις ανά χώρα και κλάδο που παρέχει ο ΣΕΒ στα μέλη του.

Ένα δεύτερο είναι η διεθνής δικτύωση. Το 47% των εξαγωγέων θα συμμετείχε οπωσδήποτε ή πολύ πιθανώς σε μια επιχειρηματική αποστολή σε χώρα-στόχο.

Τρίτον, γνώσεις για γενικότερα θέματα εξαγωγών, όπως: οι βέλτιστες πρακτικές προώθησης και διείσδυσης σε ξένες αγορές (62%), οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται για τα εξαγόμενα προϊόντα (44%) και ζητήματα διεθνών μεταφορών (41%).

Τέλος, οι επιχειρήσεις μέλη μας αποδίδουν σημασία στη συνεπή και αποτελεσματική στήριξη από τις Ελληνικές αρχές στο εξωτερικό, ειδικά σε πρακτικά θέματα όπως θεωρήσεις εισόδου.

Ο ΣΕΒ, με τις υπηρεσίες ExportReady, στηρίζει τις Ελληνικές επιχειρήσεις στην επιδίωξή τους να διεθνοποιηθούν. Tο HelpDesk του ΣΕΒ εξυπηρετεί ακριβώς αυτού του είδους τις ανάγκες. Να το χρησιμοποιείτε!

Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Αντιπρόεδρος ΣΕΒ