Κωνσταντίνος Μπίτσιος (ΣΕΒ): Η πυξίδα των ελληνικών εξαγωγών

Πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ για θέματα εξωστρέφειας, (περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου 2019), παρέχει μια ενδιαφέρουσα εικόνα για το διεθνή προσανατολισμό των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Το 77% των εξαγωγικών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στην Ε.Ε.-28, το 54% στη Μ. Ανατολή και τη Β. Αφρική και το 53% στη Ν.Α. Ευρώπη. Το 20% εξάγει τουλάχιστον σε μία χώρα της Υποσαχάριας Αφρικής, και το

45% σε χώρα της Ασίας (το 23% στις 10χώρες-μέλη του ASEAN, και το 22% σε Κίνα, Ιαπωνία, ή Ν. Κορέα).

Στις αγορές-στόχους, την υψηλότερη προτίμηση έχουν οι 28 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (42%), με δεύτερη τη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή (30%). Στην τρίτη θέση, με 21% βρίσκονται η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ν. Κορέα. Ακολουθούν τα Δυτικά Βαλκάνια και η Τουρκία με 20%, η Βόρειος Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) με 17%, η Υποσαχάρια Αφρική με 16%, και η Ν.Α. Ασία με 15%. Η Ρωσία προσελκύει την προσοχή του 6%, και η Ινδία, παρά το μέγεθός της, το 9%.

Aν λάβουμε υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα, τις καταναλωτικές τάσεις και τα δημογραφικά δεδομένα στις περιοχές αυτές, η πυξίδα των Ελλήνων εξαγωγέων θα πρέπει να κινηθεί πιο δυναμικά προς τις νέες αυτές περιοχές παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα εργαλεία.

Ένα πρώτο εργαλείο είναι η στρατηγική πληροφόρηση για τις αγορές-στόχους. Πάνω από το 70% των απαντήσεων που λάβαμε εκφράζουν θετική και πολύ θετική άποψη για τις ενημερωτικές ημερίδες και τις εκθέσεις ανά χώρα και κλάδο που παρέχει ο ΣΕΒ στα μέλη του.

Ένα δεύτερο είναι η διεθνής δικτύωση. Το 47% των εξαγωγέων θα συμμετείχε οπωσδήποτε ή πολύ πιθανώς σε μια επιχειρηματική αποστολή σε χώρα-στόχο.

Τρίτον, γνώσεις για γενικότερα θέματα εξαγωγών, όπως: οι βέλτιστες πρακτικές προώθησης και διείσδυσης σε ξένες αγορές (62%), οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται για τα εξαγόμενα προϊόντα (44%) και ζητήματα διεθνών μεταφορών (41%).

Τέλος, οι επιχειρήσεις μέλη μας αποδίδουν σημασία στη συνεπή και αποτελεσματική στήριξη από τις Ελληνικές αρχές στο εξωτερικό, ειδικά σε πρακτικά θέματα όπως θεωρήσεις εισόδου.

Ο ΣΕΒ, με τις υπηρεσίες ExportReady, στηρίζει τις Ελληνικές επιχειρήσεις στην επιδίωξή τους να διεθνοποιηθούν. Tο HelpDesk του ΣΕΒ εξυπηρετεί ακριβώς αυτού του είδους τις ανάγκες. Να το χρησιμοποιείτε!

Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Αντιπρόεδρος ΣΕΒ

Print Friendly, PDF & Email