Κομισιόν: «Πράσινο» φως για δάνειο 793 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τη στήριξη ΜμΕ

Επιδοτούμενο δάνειο ύψους 793 εκατ. ευρώ ενέκρινε για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος των κονδυλίων είναι η στήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), οι οποίες επλήγησαν από την κρίση του κορονoϊού.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για την κάλυψη μέρους των δόσεων του υφιστάμενου χρηματοοικονομικού χρέους, με μηνιαία περιορισμένη συνεισφορά ανάλογα με την πιστωτική κατάσταση του δανείου και του δικαιούχου.

Τα κονδύλια θα είναι διαθέσιμα σε ΜμΕ που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς οι εταιρείες του κλάδου συμμορφώνονται με πρόσθετους όρους όπως ο κύκλος εργασιών ή το εισόδημα, η αξία των ακινήτων που ανήκουν, το ποσό των καταθέσεων στην Ελλάδα και το ποσό των χρηματοοικονομικών προϊόντων που έχουν εγγραφεί.

Η ενίσχυση θα παρέχει στήριξη ρευστότητας σε δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις για οκτώ μήνες.