Κομισιόν: Εννέα μήνες η ισχύς για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό

Ισχύ εννέα μηνών θα έχει το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, η οποία ενέκρινε κανόνες σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό Covid της Ε.Ε., καθορίζοντας δεσμευτική περίοδο αποδοχής εννέα μηνών (ακριβώς 270 ημέρες) των πιστοποιητικών εμβολιασμού για τους σκοπούς των ταξιδιών εντός της Ε.Ε.

Οι νέοι κανόνες θα είναι δεσμευτικοί για τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. από την 1η Φεβρουαρίου. Ο κανόνας μπορεί να μπλοκαριστεί από μια αυξημένη πλειοψηφία κυβερνήσεων της Ε.Ε. ή απλή πλειοψηφία μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όμως αξιωματούχοι έχουν δηλώσει πως υπάρχει επαρκής υποστήριξη γι’ αυτόν τον κανόνα, ο οποίος αντικαθιστά μια μη δεσμευτική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είχε ανακοινωθεί το Νοέμβριο.

Μόλις τεθεί σε εφαρμογή, τα κράτη της Ε.Ε. θα είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν στους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες με έγκυρο υγειονομικό πιστοποιητικό να έχουν πρόσβαση στο έδαφός τους. Ωστόσο, ως εξαίρεση που δικαιολογείται από ένδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης, θα εξακολουθήσουν να μπορούν να επιβάλλουν περαιτέρω απαιτήσεις, όπως αρνητικά τεστ ή καραντίνες, εφόσον είναι αναλογικές.

Κράτη της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, απαιτούν αυτή τη στιγμή από τους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες από άλλες χώρες της Ε.Ε. να επιδεικνύουν επίσης κατά την άφιξή τους αρνητικό τεστ Covid-19. Οι νέοι κανόνες ισχύουν μόνο για τα διεθνή ταξίδια.

Οι νέοι κανόνες για τα ταξίδια εντός της Ε.Ε. εναρμονίζουν τους διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των κρατών-μελών. Αυτή η περίοδος ισχύος λαμβάνει υπ’ όψιν τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, σύμφωνα με τις οποίες συνιστώνται αναμνηστικές δόσεις το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εμβολιασμού. Το πιστοποιητικό θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο χάριτος επιπλέον τριών μηνών πέραν αυτών των έξι μηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού μπορούν να προσαρμοστούν και οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε αναμνηστικές δόσεις.

Η επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε: «Μια εναρμονισμένη περίοδος ισχύος για το ψηφιακό πιστοποιητικό Covid της Ε.Ε. αποτελεί αναγκαιότητα για ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία και συντονισμό σε επίπεδο Ε.Ε. Η δύναμη και η επιτυχία αυτού του ανεκτίμητου εργαλείου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις έγκειται στη συνεκτική χρήση του σε ολόκληρη την Ε.Ε.».

Οι νέοι κανόνες για την περίοδο αποδοχής των πιστοποιητικών εμβολιασμού ισχύουν για τους σκοπούς του ταξιδιού. Κατά την εισαγωγή διαφορετικών κανόνων για τη χρήση των πιστοποιητικών σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να τους ευθυγραμμίσουν με αυτούς τους νέους κανόνες για να παρέχουν εξασφάλιση στους ταξιδιώτες.

Επιπλέον, σήμερα η Επιτροπή προσάρμοσε τους κανόνες για την κωδικοποίηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, που δείχνουν την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς, μπορούν πάντα να διακρίνονται από τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται έπειτα από αναμνηστική δόση.

Οι ενισχυτικές δόσεις θα καταγράφονται ως εξής:

3/3 για αναμνηστική δόση έπειτα από μια αρχική σειρά εμβολιασμού δύο δόσεων.
2/1 για αναμνηστική δόση έπειτα από εμβολιασμό μίας δόσης ή μία δόση εμβολίου δύο δόσεων που χορηγείται σε άτομο που έχει αναρρώσει.

Ο Ντιντιέ Ρεντέρ, επίτροπος Δικαιοσύνης της Ε.Ε., δήλωσε: «Το ψηφιακό πιστοποιητικό Covid της Ε.Ε. είναι μια ιστορία επιτυχίας. Θα πρέπει να το διατηρήσουμε έτσι και να προσαρμοστούμε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στη νέα γνώση. Τα μονομερή μέτρα στα κράτη-μέλη θα μας επαναφέρουν στον κατακερματισμό και στην αβεβαιότητα που είδαμε την περασμένη άνοιξη. Η περίοδος αποδοχής των εννέα μηνών για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα δώσει σε πολίτες και επιχειρήσεις τη βεβαιότητα που χρειάζονται όταν σχεδιάζουν τα ταξίδια τους με σιγουριά. Εναπόκειται πλέον στα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ενισχυτικές δόσεις θα κυκλοφορήσουν γρήγορα για την προστασία της υγείας μας και τη διασφάλιση ασφαλών ταξιδιών».

Από την πλευρά του, ο επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Tιερί Μπρετόν σημείωσε: «Το ψηφιακό πιστοποιητικό της Ε.Ε. για την Covid έχει γίνει παγκόσμιο πρότυπο. Αντικατοπτρίζοντας τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τις ενισχυτικές δόσεις, το πιστοποιητικό παραμένει ουσιαστικό εργαλείο για την καταπολέμηση των διαφορετικών κυμάτων της πανδημίας».

Οι κυβερνήσεις θα μπορούν να έχουν διαφορετική διάρκεια του πάσου Covid-19 για την πρόσβαση σε εκδηλώσεις ή δραστηριότητες σε κλειστούς χώρους μέσα στην επικράτειά τους. Μετά τον ενισχυτικό εμβολιασμό, η ισχύς του πάσου Covid-19 θα επεκτείνεται περαιτέρω χωρίς να τίθεται κάποιο όριο, επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τη διάρκεια της προστασίας που προσφέρει η ενισχυτική δόση, δήλωσε ο αξιωματούχος της Ε.Ε.