Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Ανακοίνωση για το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου – Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου