Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Πώληση 30.000 μετοχών από κ. Αναστάσιο Πολύχρονο

Η εταιρεία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 13 Απριλίου 2018 σε πώληση 30.000 μετοχών της εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” συνολικής αξίας 16.500 ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email