Κι όμως… ο Σαράντης σημειώνει ιστορικά υψηλά εν μέσω πανδημίας

Κι όμως… ο Σαράντης σημειώνει ιστορικά υψηλά εν μέσω πανδημίας

Του Δημοσθένη Τρίγγα 

Ιστορικά υψηλά καταγράφουν οι επιδόσεις τόσο των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου Σαράντη όσο και της μετοχής, καθώς στις 12 Οκτωβρίου η μετοχή σημείωσε 9,57 ευρώ ενδοσυνεδριακά. Τα στοιχεία αποτελεσμάτων χρήσεως που ανακοίνωσε στις 22 Οκτωβρίου για το 9μηνο / γ’ τρίμηνο ο όμιλος Σαράντη ήταν τα υψηλότερα από την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο το 1994.

  • Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε 8,6% στο γ’ τρίμηνο έναντι της αντίστοιχης περυσινής χρήσης, καθώς διαμορφώθηκε στα 286,5 εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα είχε την υψηλότερη μεγέθυνση, καθώς τα έσοδα ενισχύθηκαν 10%, έναντι 7,9% των υπολοίπων αγορών όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Το βασικό χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου είναι το υψηλό περιθώριο λειτουργικού κέρδους τόσο προ αποσβέσεων όσο και μετά αποσβέσεων, καθώς το λειτουργικό περιθώριο (EBIT) διαμορφώθηκε στο 13,57%, έναντι 12,17% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενισχυμένο κατά 140 μονάδες βάσης.

  • Η μεγέθυνση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση του λειτουργικού περιθωρίου στο 9μηνο, καθώς ξεπέρασε το αντίστοιχο του 6μήνου. Σε αυτό συνέβαλε η καλύτερη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων στο γ’ τρίμηνο αλλά και η μικρότερη αύξηση των αποσβέσεων αναλογικά με την αύξηση των λειτουργικών κερδών του ομίλου.

Εφόσον η τάση παραμείνει και στο δ’ τρίμηνο 2020, τότε το λειτουργικό περιθώριο θα σημειώσει την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 12 ετών. Η διοίκηση, με αφορμή τα στοιχεία του 9μήνου, ανέφερε ότι το δ’ τρίμηνο αναμένεται να συμβάλει θετικά στο σύνολο του 2020.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος και η Estee Lauder (EL) επέκτειναν τη διάρκεια της συμφωνίας από τις 30 Ιουνίου 2021 στις 30 Ιουνίου 2028 με γεωγραφική επέκταση στην περιοχή της Μολδαβίας.

  • Ωστόσο, βάσει του συμφωνητικού, η EL θα έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσοστό της στην κοινή εταιρεία έως το 100%, εξαγοράζοντας τις μετοχές που κατέχει ο όμιλος, κατά τις ημερομηνίες 30 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2024 και 30 Ιουνίου 2027, με 9%, 25% και 15% αντίστοιχα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος όχι μόνο θα πρέπει να προβεί σε αντίστοιχες συμφωνίες με σκοπό την αντικατάσταση των εσόδων από την εν λόγω συμφωνία, αλλά και με ένα περιθώριο κέρδους όπως αυτό της EL.


Ο όμιλος διαθέτει ισχυρό μη μοχλευμένο ισολογισμό, καθώς ο καθαρός δανεισμός προς τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώνεται μόλις στις 0,5 φορές περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία 6μήνου (τα ανακοινωμένα στοιχεία 9μήνου αφορούν μόνο περιορισμένα στοιχεία αποτελεσμάτων χρήσεως). Σε επίπεδο αποτίμησης, ο λόγος τιμή προς εκτιμώμενα κέρδη 2020 (P/E) ανέρχεται σε 16,5 φορές, ενώ ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 10,5 φορές.

Από την άλλη πλευρά, η γ.σ. που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου έδωσε την έγκριση για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% της εταιρείας. Ωστόσο, εφόσον η εταιρεία έχει ήδη αγοράσει 2.784.968 μετοχές (3,99% του μετοχικού κεφαλαίου στις 27 Οκτωβρίου 2020), οι εναπομένουσες ανέρχονται σε 4.202.780 μετοχές, ήτοι 6,01% της εταιρείας. Το εύρος έχει οριστεί σε 0,78 (ονομαστική αξία μετοχής) – 15 ευρώ/μετοχή, ενώ το χρονικό διάστημα είναι 24 μήνες από την απόφαση της γ.σ., ήτοι μέχρι και 2/9/2022, και μπορεί να διαθέσει έως 63.342.660 ευρώ.

Ολοκληρώνοντας, οι ισχυρές επιδόσεις του ισολογισμού του ομίλου αντικατοπτρίζονται και στη μετοχή της Σαράντης, καθώς λίγες ημέρες (τιμές 27/10) πριν συμπληρωθεί το 10μηνο του 2020 η μετοχή του υπεραπέδωσε έναντι του FTSE Large Cap.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχή του ομίλου ενισχύθηκε 3,3%, έναντι απωλειών 39,2% για τον FTSE Large Cap. Από πλευράς μετόχων, η εταιρεία Σαράντης διαθέτει τη μικρότερη μετοχική βάση ανάμεσα στις εταιρείες του FTSE Large Cap, καθώς ο μέσος αριθμός των μετόχων της τον Σεπτέμβριο του 2020 δεν ξεπέρασε τους 1.745.

  • Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέτοχοι στον όμιλο παραμένουν πιστοί, καθώς ο μέσος αριθμός τους τον Δεκέμβριο του 2019 ήταν 1.746. Δηλαδή, παρά την πανδημία, έχασε μόλις έναν μέτοχο!
  • Ωστόσο, όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο, οι μετοχές με περιορισμένη σχετικά μετοχική βάση (μη δημοφιλείς) απέδωσαν καλύτερα στο δύσκολο περιβάλλον της πανδημίας.

pin

pin

Παπουτσάνης: Με εμπορικές συμφωνίες, ατενίζει το “εύθραυστο περιβάλλον” με αισιοδοξία

Ο κύκλος εργασιών το 9μηνο του 2020 ενισχύθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω της αύξησης των επώνυμων προϊόντων (+109%) και των παραγωγών για τρίτους (+99%), ενώ σημαντικά συνέβαλε η αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών (+34%), πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού. Αυτή ήταν και η λύση για την εταιρεία, καθώς οι πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά εντός και εκτός Ελλάδας υποχώρησαν 63% σε σχέση με το 9μηνο του 2019. Οι εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 38%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 14,5 εκατ. ευρώ, ήτοι το 47% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας.

Το 27% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το 9% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 49% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

  • Οι οικονομίες κλίμακος βοήθησαν την εταιρεία να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους, καθώς τόσο το μικτό όσο και το λειτουργικό περιθώριο σημείωσαν σημαντική διεύρυνση. Πιο συγκεκριμένα, το μικτό περιθώριο ανήλθε στο 33%, έναντι 28% το 9μηνο του 2019, ενώ το λειτουργικό περιθώριο άγγιξε το 20%, έναντι 12% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η σημαντική ενίσχυση των μεγεθών ενίσχυσε και τη μετοχή της εταιρείας.

Για το 2020 η απόδοση της μετοχής άγγιξε το +41%, ενώ τα τελευταία 3 έτη η μετοχή έχει ξεπεράσει το 424%! Σαφέστατα και η άνοδος της τιμής δικαιολογείται από την ενίσχυση των μεγεθών της εταιρείας, καθώς ο λόγος τιμή προς κέρδη των τελευταίων 12 μηνών ανέρχεται στις 16,8 φορές, ενώ ο δείκτης EV/EBITDA δεν ξεπερνά τις 9,8 φορές. Να σημειώσουμε ότι, με τον ρυθμό που τρέχουν τα μεγέθη της εταιρείας (+236% τα καθαρά κέρδη και 135% τα EBITDA), οι εν λόγω δείκτες αναμένεται να σημειώσουν σημαντική βελτίωση.

  • Σε ό,τι αφορά τη μετοχική σύνθεση, η Truad Verwaltungs (συμφερόντων οικογένειας Λεβέντη) αύξησε το ποσοστό της από 5,5093% σε 21,2826%. Η εταιρεία που πούλησε (2,051 ευρώ/μετοχή ήταν το τίμημα) το ποσοστό ήταν συμφερόντων κ. Μ. Τασόπουλου και κ. Γ. Γκάτζαρου, ενώ μετά τη συναλλαγή το ποσοστό στην Bolelli (η οποία ελέγχει μέσω της θυγατρικής της τη Raguso − συμφερόντων των κ. Τασόπουλου και κ. Γκάτζαρου) έφτασε το 46,83% της Παπουτσάνης.

Ολοκληρώνοντας, η διοίκηση, με αφορμή τα αποτελέσματα 9μήνου, ανέφερε ότι οι εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους αλλά και για το 2021 σε ό,τι αφορά τα μεγέθη της εταιρείας είναι ανοδικές μετά και την πλήρη ανάπτυξη της εμπορικής συνεργασίας με γερμανική πολυεθνική, η οποία ξεκίνησε εντός του γ’ τριμήνου του 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση εκτιμά ότι πως η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων, αν και θα βελτιωθεί μερικώς το 2021, δεν θα επανέλθει στα επίπεδα του 2019.

pin

Εξαμηνιαία αναθεώρηση δεικτών MSCI

Στις 10 Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI της εξαμηνιαίας αναθεώρησης. Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές που συμμετέχουν στον δείκτη, με τον ΟΤΕ να έχει τη μεγαλύτερη στάθμιση και τη ΜΟΗ τη μικρότερη, είναι πλέον τέσσερις, μετά και τη διαγραφή των τριών τραπεζών και της Τιτάν στην αναθεώρηση του περασμένου Μαΐου.

  • Αναλυτικά η τρέχουσα σύνθεση: 1) ΟΤΕ, 42,42%, 2) Jumbo, 23,94%, 3) ΟΠΑΠ, 23,85% και 4) Motor Oil, 9,78%. Σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο οίκος, πιθανότητες ένταξης στον δείκτη έχει η Μυτιληναίος, ενώ η διαγραφή της Motor Oil δεν μπορεί να αποκλειστεί.
  • Να τονίσουμε ότι το κριτήριο της κεφαλαιοποίησης για την εισαγωγή στον MSCI Standard Index των Emerging Markets στην προηγούμενη αναθεώρηση ήταν 1,2 δισ. δολάρια (1,186 δισ. ευρώ).

pin

Οι ενδεχόμενες αλλαγές θα εφαρμοστούν την 1η Δεκεμβρίου 2020. Με βάση τον οίκο MSCI, ο δείκτης που σχηματίζουν οι τέσσερις εταιρείες διαμορφώνει P/E 12,1 φορές τα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, ενώ η μερισματική απόδοση αγγίζει το 4,7%, με τους αντίστοιχους δείκτες των αναδυόμενων αγορών να παρουσιάζουν P/E 14,4 φορές και μερισματική απόδοση 2,35%. Τα στοιχεία είναι με βάση τις τιμές της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.

Ατζέντα (3/11 – 8/11)

Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου ο Μυτιληναίος. Την Πέμπτη η ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να ανακοινώσει την ανεργία για τον μήνα Αύγουστο, ενώ είναι η σειρά των Ελληνικών Πετρελαίων να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου. Την Παρασκευή μετά το κλείσιμο της αγοράς η Moody’s αναμένεται να ανακοινώσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.

Στο εξωτερικό αυτή την εβδομάδα κυριαρχεί η ψηφοφορία για την ανάδειξη προέδρου στις ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί η ψηφοφορία για την ανάδειξη προέδρου στις ΗΠΑ, που αναμένουν οι αγορές με μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας ανακοινώνεται ο μη βιομηχανικός δείκτης ISM για τον μήνα Οκτώβριο. Την Τετάρτη ανακοινώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου οι Bristol-Myers Squibb. Το απόγευμα της ίδια ημέρας ανακοινώνονται στις ΗΠΑ τα αποτελέσματα της έρευνας για την απασχόληση στον μη αγροτικό τομέα, καθώς και οι νέες παραγγελίες του μη βιομηχανικού τομέα (ISM) για τον μήνα Οκτώβριο. Την Πέμπτη ανακοινώνονται στη Γερμανία οι εργοστασιακές παραγγελίες, καθώς και οι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη. Το ίδιο βράδυ ανακοινώνει η Fed τα επιτόκια για τις ΗΠΑ αλλά και οικονομικές της προβλέψεις για την αμερικανική οικονομία. Από πλευράς αποτελεσμάτων, είναι η σειρά των General Motors και Norwegian Cruise Line Holdings για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου. Την Παρασκευή ανακοινώνεται η μισθοδοσία του μη αγροτικού τομέα, καθώς και το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο. Το αποτέλεσμα της μισθοδοσίας αποτελεί πολύ σημαντικό δείκτη για την αγορά εργασίας και αυξάνει τη μεταβλητότητα στις αγορές όταν υπάρχει απόκλιση από τις εκτιμήσεις της αγοράς.


Τέλος, σήμερα Τρίτη η αγορά της Ιαπωνίας θα παραμείνει κλειστή λόγω επίσημης αργίας.

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα “Κεφάλαιο”