Κερδοφορία και αυξημένο λειτουργικό αποτέλεσμα για τον όμιλο Generali στο πρώτο 3μηνο

  • Κερδοφορία και αυξημένο λειτουργικό αποτέλεσμα για τον όμιλο Generali

Tην κερδοφορία του με λειτουργικό αποτέλεσμα € 1,448 εκατ. (+7.6%) και τη σταθερή κεφαλαιακή του θέση διατήρησε ο όμιλος Generali παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με την πανδημία το κορωνοιού.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα του ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε 1.448 εκατομμύρια ευρώ χάρη στα αποτελέσματα που είχαν οι Γενικοί Κλάδοι και το Asset Management, καθώς και λογω των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν.

Τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 19,2 δισεκατομμύρια ευρώ (+ 0,3%), καταγράφοντας αύξηση στο τμήμα γενικών ασφαλίσεων (+ 4,0%).

Στις ασφαλίσεις ζωής, οι καθαρές εισροές ανήλθαν σε 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ (-25,2%) και οι τεχνικές προβλέψεις ανήλθαν σε 363,4 δισεκατομμύρια ευρώ (-1,6%), λόγω των τρεχουσών επιδόσεων των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Όπως δήλωσε ο CFO του Ομίλου της Generali, Cristiano Borean «Σε μια από τις πιο δύσκολες και αβέβαιες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης Covid-19 και τον επακόλουθο ισχυρό μακροοικονομικό και οικονομικό αντίκτυπό της, το επιχειρηματικό μας μοντέλο εξασφάλισε τη λειτουργική συνέχεια του Ομίλου και μας επέτρεψε να διατηρήσουμε το ρόλο μας ως ένας Life-Time Partner στους πελάτες μας.

Αυτό είναι επίσης το αποτέλεσμα της συνεχώς αυξανόμενης ψηφιοποίησης των διαδικασιών και των προϊόντων μας, ενός πολυκαναλικού δικτύου διανομής που αξιοποιεί ένα παγκόσμιο δίκτυο πρακτόρων και της διεθνούς διαφοροποίησης.

Οι τρεις πρώτοι μήνες του έτους παρουσίασαν καλές λειτουργικές επιδόσεις και επιβεβαίωσαν τη σταθερή κεφαλαιακή θέση του Ομίλου. Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν από απομειώσεις λόγω των τρεχουσών επιδόσεων των χρηματοπιστωτικών αγορών ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας πανδημίας.».