ΚΕΠΕ: Ανάπτυξη 5,24% το α’ εξάμηνο του 2022 για την ελληνική οικονομία

Η συνέχιση της πανδημίας σε συνδυασμό με τους εκάστοτε ισχύοντες περιορισμούς και τις συνδεόμενες οικονομικές επιπτώσεις δεν επιτρέπουν να γίνει η υπόθεση ότι η ελληνική οικονομία επέστρεψε στην κανονικότητα κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, σημειώνει το ΚΕΠΕ σε ανάλυσή του.

Ως αποτέλεσμα, η διεξαγωγή προβλέψεων αναφορικά με την πορεία του πραγματικού ΑΕΠ στο τέλος του 2021 και στο πρώτο εξάμηνο του 2022 εξακολουθεί να δυσχεραίνεται, τόσο εξαιτίας της απορρέουσας αβεβαιότητας όσο και των συνεχών εναλλαγών μεταξύ περιόδων λήψης ευρέων έκτακτων περιοριστικών μέτρων και περιόδων τμηματικής και μερικής άρσης αυτών.

Παράλληλα, δεν είναι ακόμα διακριτό το συνολικό εύρος των δυσμενών επιπτώσεων της προκαλούμενης διαταραχής, ενώ παραμένει δύσκολη η ακριβής ποσοτικοποίηση των επιδράσεων των αντισταθμιστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και θωράκισης της οικονομίας. Επίσης, δεν είναι εφικτό να ληφθούν υπόψη στην πρόβλεψη δράσεις πολιτικής που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και ύστερα, όπως η εκταμίευση και σταδιακή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στη βάση των οικονομετρικών εκτιμήσεων, ο μέσος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 εκτιμάται στο 9,9%, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για το σύνολο του 2021 προβλέπεται στο 8,6%, σηματοδοτώντας τη σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας κατά το 2021 (σε σχέση με την ύφεση ύψους -8,8%, σε όρους ετήσιου ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, που έχει καταγραφεί για το 2020).

Για το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, η πρόβλεψη μιλά για ανάπτυξη 5,24% (6,98% το πρώτο τρίμηνο και 3,49% στο δεύτερο).