Καθ’ οδόν προς τα 19.000 δολάρια καλπάζει το Bitcoin (21.11.2020)

Καθ’ οδόν προς τα 19.000 δολάρια καλπάζει το Bitcoin (21.11.2020)