Κατερίνα Μάρκου: Προς Κατάργηση η Δωρεάν Παιδεία; 

Προς Κατάργηση η Δωρεάν Παιδεία; 

Το σύστημα Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων μέσω του  << Εύδοξου >> αποτελεί το καλύτερο και πλέον αδιάβλητο μηχανογραφικό σύστημα στην ελληνική δημόσια διοίκηση και τείνει να καταργηθεί.

Η δαπάνη Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων θα ανέλθει για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022 σε περίπου 57εκατ. ευρώ, το ποσό αυτό καλύπτει τις ανάγκες 220,000 φοιτητών,  ήτοι 240 ευρώ ετησίως ανά φοιτητή. Ποσό που είναι μακράν το χαμηλότερο στην Ε.Ε.

  • Τα τελευταία χρόνια το ετήσιο κονδύλι για πανεπιστημιακά συγγράμματα έχει υποστεί περικοπές της τάξεως του 43%, από 100 εκατ. την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-12, έχει κατέλθει στα 57 εκατ. για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.

Οι εκδοτικές επιχειρήσεις, ως επι το πλείστον είναι μικρές, οικογενειακές και απασχολούν  απο 2 έως 5 άτομα. Έχουν απορροφήσει μονομερώς όλες τις περικοπές του υπουργείου τα τελευταία έτη. Στα πλαίσια επιπλέον περικοπών και επομένως επιπλέον υποβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να προχωρήσει στην κατάργηση των συγγραμμάτων και στη δημιουργία ηλεκτρονικών συγγραμμάτων.

  • Οι εκδότες δεν είναι τεχνοφοβικοί και δεν έχουν αντίρρηση επί της αρχής, παρόλα αυτά η μεθόδευση που επιχειρείται από τον γενικό γραμματέα κ. Δημητρόπουλο, είναι εντελώς πρόχειρη και ανεφάρμοστη. Συγκεκριμένα ο κ. Δημητρόπουλος κάλεσε τους εκπροσώπους των εκδοτικών οίκων στις 30 Μαρτίου 2022 και τους ανακοίνωσε πως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει να παραδώσουν έως το τέλος Μαΐου 2022, το 25% των συγγραμμάτων τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Ο γεν. γραμ. κ. Δημητρόπουλος προφανώς δεν γνωρίζει, πως για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να συμφωνήσουν οι συγγραφείς των συγγραμμάτων, στα δε μεταφρασμένα συγγράμματα θα πρέπει να ζητηθεί η άδεια των ξένων δικαιούχων, κάτι που είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί στις προθεσμίες που το υπουργείο ζητάει.

  • Οι πρακτικές αυτές μας θυμίζουν τις σκοτεινές εποχές του <<  αποφασίζομεν και διατάσσομεν >>. Βέβαια τίθεται το ερώτημα εάν όλα τα παραπάνω αποτελούν κυβερνητική γραμμή ή αν είναι απόφαση το ιδίου του Γενικού Γραμματέα, που ελάχιστη καθώς φαίνεται, σχέση έχει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δεν έχουμε καμία αντίρρηση για διάλογο, μόνο που αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να είναι μονομερής, δεν μπορεί να τίθεται σε αυταρχικό πλαίσιο και αυτονόητα θα πρέπει να διασφαλιστούν αφενός οι σχετικές άδειες και αφετέρου να συζητηθεί η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συγγραμμάτων.

Για να ολοκληροθούν αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να μιλάμε για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024. 

Κατερίνα Μάρκου

Διευθύντρια Εκδόσεων, Εκδόσεις Παπαζήση

τ. Βουλευτής