Κατασκευές: Το 2019 φεύγει με ελάχιστες δημοπρατήσεις μεγάλων έργων

Στο πλέον άνυδρο έτος αναδεικνύεται το 2019 για τον κατασκευαστικό κλάδο. Οι δημοπρατήσεις φέτος αν και δείχνουν σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2018, η συντριπτική πλειοψηφία των έργων αφορά δημοπρατήσεις χαμηλού κόστους (κάτω των 2 εκατ.ευρώ) είτε μικρού η μεσαίου κόστους (από 2εκατ μέχρι 20εκατ.ευρώ).

  • Με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία από τις περίπου 360 δημοπρατήσεις το 45% αφορά έργα 1-2εκατ.ευρώ. Από εκεί και έπειτα, τα υπόλοιπα ήταν έργα άνω των 2εκατ.ευρώ. Ωστόσο μόλις 15 έργα είχαν αρχικό κόστος άνω των 20 εκατ.ευρώ.

Αν θελουμε να πάμε ακόμα πιο πάνω, βρίσκουμε μόλις 2 δημοπρατήσεις άνω των 100εκατ.ευρώ (το ΣΔΙΤ για τις φοιτητικές εστίες στην Κρήτης και το ΣΔΙΤ για τον οδικό άξονα Καλαμάτα-Μεθώνη).

  • Είναι φανερό ότι η πολιτική αλλαγή που συντελέστηκε το καλοκαίρι τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο επηρέασε την παραγωγή κυρίως μεγάλων έργων. Σε κάθε τέτοια περίπτωση γίνεται πάντα επαναξιολόγηση έργων και προτεραιοτήτων και υπάρχει μία περίοδος αναμονής.

Πλέον, οι ελπίδες για περισσότερες δημοπρατήσεις σε υψηλό επίπεδο μεταφέρονται για το 2020, με την ενεργοποίηση όλων των Αναθετουσών Αρχών.

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

Να μην ξεχνάμε βέβαια και τη διαβόητη ελληνική γραφειοκρατία που κρατά όμηρο τα έργα πριν και κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Όταν προκηρύσσεται ένα έργο, απαιτούνται περίπου 40-50 μέρες για να δημοπρατηθεί (περίπου 2 μήνες).

  • Εφόσον στη δημοπράτηση δεν υπάρξουν προβλήματα (άγονοι διαγωνισμοί, ενστάσεις, προσφυγές κ.α.) θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για τον έλεγχο των φακέλων, 2-3 μήνες για την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κατόπιν 1-2 μήνες για την υπογραφή της σύμβασης.

Σήμερα οι δημοπρατήσεις στη χώρα διαρκούν κατά μέσο όρο 10-12 μήνες με εξαιρέσεις τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω άκρο όμως πλέον με τις προδικαστικές προσφυγές και την υπόθεση των προσφυγών στην υπόθεση του καρτέλ ο χρόνος ξεχειλώνει ακόμα περισσότερο.Ακόμα και όταν υπογραφεί όμως ένα έργο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι όμηρος της γραφειοκρατίας. Ανεκτέλεστες απαλλοτριώσεις, δεκάδες μελέτες που πρέπει να ολοκληρωθούν.

Η ολοκλήρωση μίας χρονιάς για «γερά στομάχια» όπως είχαμε αναφέρει σε παλαιότερο άρθρο αφήνει πίσω της σημαντικά προβλήματα στο πεδίο των δημόσιων έργων που ευτυχώς διορθώνεται με την αύξηση της ιδιωτικής κατασκευής.

https://ypodomes.com/