Καραμολέγκος: ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ στον αιώνα τον άπαντα…

Καραμολέγκος – 6μηνο

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα MIN ΜAX  %
7 ημερών 1,600 1,600 -0,62
30 ημερών 1,370 1,790 16,79
3 μηνών 1,240 2,480 26,98
6 μηνών 1,140 2,480 18,52
12 μηνών 1,140 2,480 -11,11
 • Κ/ΦΣΗ: 15,59 εκατ. ευρώ
 • TIMH TΩΡΑ: 1,6000 ευρώ
 • P/BV: 0,63
 • ΒΟΟΚ VALUE: 2,5300 ευρώ
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ: ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ στον αιώνα τον άπαντα…
 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 24,71 εκατ. από 24,54 εκατ. ευρώ.
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 15,69 εκατ. ευρώ.
 • ΕΒΙΤDA: 6,52 εκατ. ευρώ από 4,55 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ στα 0,169 εκατ. από τα 0,831 εκατ. ευρώ στο 2018.
 • Επιστροφή σε σημαντικά κέρδη αναμένει για φέτος η διοίκηση του ομίλου, μόνον που δεν τα βλέπουμε, τουλάχιστον για την ώρα…
 • Βασικά κέρδη ανά μετοχή:  0,0177 από 0,0873.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 65 εκατ. ευρώ(!) από 70 εκατ. ευρώ(!)
 • ΤΑΜΕΙΟ: 11 εκατ. ευρώ από 15,87 εκατ.ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 54 εκατ.ευρώ από
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 2,18
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +2,46 εκατ. από -1,2 εκατ. ευρώ.
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 28,88 εκατ. από 26,37 εκατ. ευρώ
 • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 4,2 εκατ. ευρώ από 3,75 εκατ. ευρώ.
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 43,56 εκατ. από 38,89 εκατ.

Image result for ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

• Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους θα ξεκινήσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 15-20 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021 και θα αφορά στην αναβάθμιση των logistics (έχει ήδη αγοραστεί όμορο ακίνητο) και στη δημιουργία δύο καινοτόμων γραμμών παραγωγής για την διάθεση νέων προϊόντων.

• Η πορεία της θυγατρικής εταιρείας στη Ρουμανία εξελίσσεται με πολύ ανοδικούς ρυθμούς και τώρα έχει ξεκινήσει η σταδιακή, προσεκτική επέκταση σε γεωγραφικές περιοχές εκτός Βουκουρεστίου.

• Τα πράγματα για την θυγατρική αλυσίδα εστίασης «Απολλώνιον» εξελίσσονται φέτος πολύ καλύτερα από πέρυσι (ευνοεί τη ζήτηση και η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ) και τώρα εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια για τον τρόπο περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας από το 2020