Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ