Καλλιόπη Βαρδάκα: Λίγο μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α – Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

  • Λίγο μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καλλιόπη Βαρδάκα

  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 

  • ΔΕΙΚΤΕΣ

  • ΠΟΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟ

  • ΠΟΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

  • ΠΟΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

  • ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

  • Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

  • Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ