Καλλιόπη Βαρδάκα: Λίγο μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α – Τετάρτη 7 Ιουλίου

Λίγο μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α

  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 

  • ΔΕΙΚΤΕΣ

  • ΠΟΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟ – 

  • ΠΟΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

  • ΠΟΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  • ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

  • TΡAΠΕΖΕΣ

  • Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

  • Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ