Και ο Προκόπης Παυλόπουλος στο Καστελόριζο (4.9.2020)

ÓõíÜíôçóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðç Ðáõëüðïõëïõ ìå ïìÜäá öïéôçôþí ôïõ Åëëçíï-Áìåñéêáíéêïý Éíóôéôïýôïõ (ÁÇÉ), óôo ðëáßóéï ôçò 11çò åôÞóéáò åðßóêåøÞò ôïõò óôçí ÅëëÜäá, ôçí ÄåõôÝñá 1 Éïõëßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Και ο Παυλόπουλος στο Καστελόριζο

Τελικά, μου φαίνεται ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ή ανταγωνίζεται την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή την ακολουθεί.

  • Πώς διαφορετικά να εξηγηθεί το γεγονός ότι η Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα επισκεφθεί το Καστελόριζο ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσής του, δηλαδή στις 13 Σεπτεμβρίου και λίγες ημέρες αργότερα θα βρεθεί στο Καστελόριζο και ο κ. Παυλόπουλος;

Η Πρόεδρος θα μεταβεί στο ακριτικό αυτό νησί κάνοντας μία κίνηση μείζονος συμβολισμού, προσκεκλημένη του δημάρχου Μεγίστης Γιώργου Σαμψάκου.

  • Ο τέως Πρόεδρος θα παραστεί στο Καστελόριζο  στις 16 Σεπτεμβρίου σε μια εκδήλωση που οργανώσει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την ΑΟΖ, την υφαλοκρηπίδα και την αιγιαλίτιδα ζώνη.

***

Είναι πολύ πιθανόν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας να παραμείνει για άλλη μία μέρα στο Καστελόριζο. Στις 14 Σεπτεμβρίου ανοίγουν (εκτός απροόπτου) τα σχολεία για να επισκεφθεί σχολείο του ακριτικού αυτού νησιού.

ΒΗΜΑτοδότης