Κ. Αραβώσης: Σχεδιάζοντας το μέλλον υπό Συνθήκες Πανδημίας – Κλιματική Αλλαγή και Προστασία του Περιβάλλοντος

Του Κ. Αραβώση, Καθηγητή ΕΜΠ,
Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Η πρωτόγνωρη πανδημία που ζούμε, προκλήθηκε ως επίπτωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς προς το περιβάλλον και την άγρια ζωή. Έκανε κατανοητό σε όλους μας ότι δεν μπορούμε να δρούμε σαν να είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη και κυρίως ότι οι πράξεις μας έχουν συνέπειες όχι στο πολύ μακρινό μέλλον αλλά στο παρόν μας. Γι’ αυτό θα πρέπει στη μετά COVID εποχή να επέλθουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο που ο άνθρωπος αλληλοεπιδρά και σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον.

Η πανδημία είναι μια ευκαιρία για να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής για την επιβίωσή μας.

Η κρίσιμη κατάσταση που διανύουμε απαιτεί αφενός την άμεση λήψη μέτρων κατά της πανδημίας και της υγειονομικής κρίσης που τη συνοδεύει και αφετέρου το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τη μετάβαση σε ένα ασφαλέστερο μέλλον του ανθρώπου και του πλανήτη ολόκληρου.

Ο σχεδιασμός μας για την μετά COVID εποχή στοχεύει όχι απλά στην ανάκαμψη, αλλά στο μετασχηματισμό της οικονομίας, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.

Η χώρα μας αναγνωρίζοντας όλες αυτές τις προκλήσεις τηρεί μία πολύ φιλόδοξη στάση ως προς τους στόχους προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, με δράσεις τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε εθνικό επίπεδο, δημιουργήθηκε ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο για την ουσιαστικότερη και πιο αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας, με τη σύσταση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ σε επίπεδο ΕΕ, η Ελλάδα συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση και υιοθέτηση της νέας στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.

Παράλληλα, η χώρα μας δεσμεύτηκε για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις διεθνείς δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία των Παρισίων. Η χώρα μας τάχθηκε υπέρ του νέου φιλόδοξου στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030 και υπογράμμισε την ανάγκη αύξησης του επιπέδου
φιλοδοξίας αναφορικά και με τη διάσταση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργήθηκε και εφαρμόζεται ένα φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αύξηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας με πρόβλεψη μεταξύ άλλων την απολιγνιτοποίηση ως το 2028 και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Παράλληλα, υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, με εκπόνηση 13 Περιφερειακών Σχεδίων. Επανασυστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για το συντονισμό της εφαρμογής της Στρατηγικής και συστάθηκε Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που λειτουργεί ως σύμβουλος του ΥΠΕΝ σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

Ένα νέο πράσινο και κυκλικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης είναι πλέον το ζητούμενο για να παραμείνουν οι χώρες αλλά και οι επιχειρήσεις ανταγωνιστικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στην Ελλάδα προωθείται πλέον η μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία που θα δώσει αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει σε πιο βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπεται να διατεθούν περίπου 30 δις ευρώ για τη χώρα μας και το 1/3 εξ αυτών έχει δρομολογηθεί να χρηματοδοτήσει δράσεις για το Περιβάλλον, την Ενέργεια και πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, που παράλληλα θα λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Εν μέσω της πανδημίας, των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε και των περιορισμών που μας δεσμεύουν είναι κρίσιμο να προετοιμάσουμε τις βάσεις για ένα πιο αισιόδοξο αύριο, με στόχο την δίκαιη κοινωνική ευημερία , να ανοικοδομήσουμε την οικονομία με σεβασμό προς το περιβάλλον και με πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης που θα επικεντρώνουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πηγη: ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ