Jumbo: Με διψήφιο ποσοστό αύξησης κύκλου εργασιών και κερδοφορίας

  • Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας στο +10,7% και τα 20 εκ. ευρώ για το α’ 3μηνο της οικονομικής χρήσης

Στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της νέας οικονομικής χρήσης  τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 10,77% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ από 18,06 εκατ. ευρώ το 2013.

Tα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 29,99 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 26,86 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένα κατά 11,65%.

Παρά την προετοιμασία για το άνοιγμα των νέων καταστημάτων σε Κύπρο και Ρουμανία τα έξοδα σαν ποσοστό των πωλήσεων, σε επίπεδο Ομίλου, ήταν βελτιωμένα.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 1,057 δισ. ευρώ.
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 445,9 εκατ. ευρώ. Επενδύσεις σε ακίνητα: 6,4 εκατ. ευρώ. Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 0 -Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 36,7 εκατ. ευρώ.
Αποθέματα: 192,2 εκατ. ευρώ. – Απαιτήσεις από πελάτες: 30,7 εκατ. ευρώ. – Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 334,6 εκατ. (ταμειακά διαθέσιμα 300,6 εκατ. ευρώ) και
Πως αναλύονται οι υποχρεώσεις του ομίλου…
Μακροπρόθεσμες δανειακές: 143,7 εκατ. ευρώ – Προβλέψεις +λοιπές μ/πρόθεσμες: 12,15 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές: 14,8 εκατ. -Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 122 εκατ. ευρώ. και ΣΥΝΟΛΟ υποχρεώσεων: 292,6 δισ. ευρώ
 Πως προκύπτει η καθαρή θέση / ίδια κεφάλαια: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 1,057 δισ. ευρώ — ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 0,292 δισ. ευρώ. –ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 0,765 δισ. ευρώ.  ΜΕΙΟΝ μη ελέγχουσες συμμετοχές:  0  και ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 765 εκατ. ευρώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 1,387 δις. ευρώ στη τιμή των 10,2000 ευρώ και P/bv 1,81 — ΔΕIKΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: Καταπληκτικός, με τον δανεισμό να υπολείπεται των ταμειακών διαθεσίμων κατά 142 εκατ. ευρώ!