Ιστορικές στιγμές ζει η αγορά ομολόγων – Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα κρατικά και εταιρικά

Τα πάνω κάτω έφερε ο κατ’ ανάγκην γάμος της Credit Suisse με τη UBS, καθώς οι κάτοχοι των ομολόγων CoCos της πρώτης δεν θα πληρωθούν. Κι έτσι, είμαστε και πάλι στα πρόθυρα του γκρεμού.

Αν η παραλίγο κατάρρευση μιας ελβετικής τράπεζας ήταν από μόνο του ένα ανέκδοτο, πριν λίγες εβδομάδες, η προσπέλαση της εξασφαλιστικής ιεραρχίας ήταν ένα καλύτερο.

Διότι πολύ απλά, η ιστορία θέλει τους μετόχους μιας εταιρείας να πληρώνονται μετά τους ομολογιούχους της. Οποιασδήποτε διαβάθμισης.

Τούτο βέβαια, περιλαμβάνει έναν αστερίσκο, καθώς τα εν λόγω CoCos (Contingent Convertible bonds) είναι μια σχετικά νέα ..ανακάλυψη στον χώρο, σε σχέση με τα παμπάλαια ομόλογα. Ωστόσο, η βασική αρχή του «αυξάνεται η αναμενόμενη απόδοση άρα αυξάνεται ο αναμενόμενος κίνδυνος» κατέρρευσε εν μία νυκτί.

Διότι πολύ απλά, στην περίπτωση της CS, οι κάτοχοι 17 δισεκατ. δολαρίων CoCos δεν θα πληρωθούν, βάσει των συμφωνηθέντων του deal CS-UBS, υπό την αιγίδα, μάλιστα, της Κεντρικής τους Τράπεζας.

Εν αντιθέσει, οι μέτοχοι θα πάρουν τα ψίχουλα των 3,3 δισεκ.

Με άλλα λόγια, μολονότι οι ομολογιούχοι (χαμηλής εξασφάλισης ΑΤ1, είναι αλήθεια) ανέμεναν συγκεκριμένη, σταθερή απόδοση, με κίνδυνο αφενός την οποιαδήποτε απόφαση του εκδότη (CS) να παρακάμπτει κουπόνια, αφετέρου τη μετατροπή σε ίδια κεφάλαια ή διαγραφή, μολαταύτα οι μέτοχοι που ανέμεναν θεωρητικά άπειρες αποδόσεις από την τιμή της μετοχής και όποια διανομή μερίσματος, βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση!

Το συμβάν επέφερε άτσαλες ρευστοποιήσεις σε όλα τα γνωστά CoCos ανά τον κόσμο, άνω του 15%, συνυπολογίζοντας και το αβαθές της αγοράς αυτής.

Κι εδώ, έρχεται η σαφής ανάγνωση της επενδυτικής προτίμησης προς τα ..κανονικά ομόλογα, καθώς οι ρευστοποιήσεις από τα CoCos θα κινηθούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε αυτήν την αγορά.

Λαμβάνοντας δε υπόψη το επιθετικό προφίλ τέτοιων δυνητικών ομολογιούχων, μπορούμε να φανταστούμε ότι «περιφερειακά» ομόλογα, κρατικά ή εταιρικά, θα μπουν στην πρώτη γραμμή.

Κάτι που είδαμε εξάλλου από την πρώτη ημέρα και στο δικό μας κρατικό (κάτω από 4% πλέον η απόδοση), ενώ το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται και στα εισηγμένα και OTC εταιρικά.

Στο ταμπλό μας, με 1000€ άρτιο και διαπραγμάτευση υπό του αρτίου, εστιάζουμε κυρίως στις εκδόσεις ΕΛΧΑ, ΟΠΑΠ, ΜΟΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΝΕΡΓ και ΑΡΑΙΓ, χωρίς να υπολείπονται ιδιαίτερα και τα λοιπά. Στην OTC (μεγαλύτερες εκδόσεις και μεγαλύτερο ποσό συμμετοχής) διακρίνουμε ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Coca Cola, ενώ οι τράπεζές μας προσφέρουν αισθητά μεγαλύτερες αποδόσεις αλλά και το ανάλογο ρίσκο. Προφανώς, οι ληκτότητες και οι αποδόσεις είναι θέμα προσωπικής προτίμησης, ανοχής στον κίνδυνο και αντικείμενο συζήτησης με τον χρηματοικονομικό σας σύμβουλο.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.