Ιστορία του Χρηματιστηρίου – Χρηματιστήριο Αθηνών – Ανάπτυξη και συγκυρία

Ιστορία του Χρηματιστηρίου

15/01/2019

Χρηματιστήριο Αθηνών – Ανάπτυξη και συγκυρία

Η ιστορία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, δεν είχε ποτέ καταγραφεί μέχρι σήμερα. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο κενό στην οικονομική ιστορία του τόπου, αλλά ακόμη και στη χρηματιστηριακή έρευνα, αφού απουσίαζαν βασικές γνώσεις και στοιχεία του παρελθόντος.

Το βιβλίο “Χρηματιστήριο Αθηνών – Ανάπτυξη και συγκυρία”, του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μιχάλη Ρηγίνου, έργο ζωής γι’ αυτόν, καλύπτει τις εξελίξεις των ετών 1880-1940 και ρίχνει άπλετο φως σ’ αυτή την άγνωστη περίοδο του Χρηματιστηρίου. Με στοιχεία που, επί πολλά χρόνια, ανασύρονταν μεθοδικά από αρχεία και βιβλιοθήκες, ο συγγραφέας παρουσιάζει με πληρότητα και με κατανοητό τρόπο, μοναδικά στοιχεία που καλύπτουν πολλές πλευρές του θέματος.

  • Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη.
  • Στο πρώτο επιχειρεί αρχικά να περιγράψει τα διάφορα στάδια εξέλιξης από τα οποία διήλθε η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο 1880-1940 και να τα αναλύσει υπό το πρίσμα της εκάστοτε συγκυρίας. Η μελέτη παρακολουθεί τη γένεση και την ανάπτυξη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μέσα από τις εισηγμένες εταιρίες.
  • Στο δεύτερο μέρος εκτίθενται σε ετήσια βάση τα επεξεργασμένα δεδομένα που αφορούν στα σημαντικότερα μεγέθη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς την περίοδο 1880-1940.
  • Στο τρίτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται το ιστορικό των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο κατά την περίοδο 1880-1967.

Το βιβλίο περιέχει πλήθος στοιχείων για την εισαγωγή των εταιριών και την επιχειρηματική τους δράση, για τις αυξήσεις και τις μειώσεις κεφαλαίου, για τα διανεμηθέντα μερίσματα και τις μερισματικές αποδόσεις, τις συναλλαγές των μετοχών. Παράλληλα, δίνει πληροφορίες για τη θεσμική λειτουργία του Χρηματιστηρίου και τον τρόπο που γίνονταν οι διάφορες λειτουργίες και διαδικασίες.

  • Επιπρόσθετα, ο συγγραφέας προσπαθεί -με επιτυχία- να ξεπεράσει το πρόβλημα της έλλειψης χρηματιστηριακών δεικτών κατά την περίοδο εκείνη, μέσω της αναγωγής των τιμών σε χρυσές λίρες (το μόνο σταθερό νομισματικό μέσο για μία μεγάλη περίοδο), πετυχαίνοντας έτσι να δώσει μία πολύ ικανοποιητική εικόνα για τη μορφή των χρηματιστηριακών φάσεων της εξεταζόμενης περιόδου.

Έχοντας, στη EuroCapital, επίσης ασχοληθεί, επί σειρά ετών, με την έρευνα των ιστορικών στοιχείων του Χρηματιστηρίου της Αθήνας και των εταιριών που εισήχθησαν σ’ αυτό, κατανοούμε το μέγεθος της προσπάθειας του κ. Ρηγίνου και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για τη συγκέντρωση, την ταξινόμηση και την παράθεση των στοιχείων του βιβλίου. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το μέγεθος της επιτυχίας του έργου του. Και τον συγχαίρουμε με την καρδιά μας!

Το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί, όχι μόνον απ’ όσους ασχολούνται με θέματα οικονομικής ιστορίας, αλλά και απ’ όσους ασχολούνται με τις χρηματιστηριακές επενδύσεις. Επειδή, όταν κάποιος πετυχαίνει να γνωρίσει το παρελθόν ενός χώρου, μπορεί ευκολότερα να “δει” το μέλλον του. Και επειδή, η καλύτερη γνώση του χρηματιστηριακού χώρου, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες επιδόσεις και αποδόσεις.

Το βιβλίο προλογίζει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Σταύρος Θωμαδάκης, ο οποίος επίσης έχει ασχοληθεί ερευνητικά και συγγραφικά με θέματα της οικονομικής και της χρηματιστηριακής ιστορίας της περιόδου.

Το βιβλίο εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος Παπαζήση.

Ο Καθηγητής Μιχάλης Ρηγίνος είναι συγγραφέας των βιβλίων “Η κίνηση των συναλλαγμάτων και των νομισμάτων στις ελληνικές αγορές 1856-1912”, (1997) και “Παραγωγικές δομές και εργατικά ημερομίσθια στην Ελλάδα, 1909-1936” (1987).