ΙΟΒΕ: Στο 2,2% η συνολική συνεισφορά της ιδιωτικής ασφάλισης στο ΑΕΠ

“Ο ρόλος της Πολιτείας είναι να δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, γιατί αυτό θα έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία”. Αυτό τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, στην εκδήλωση παρουσίασης μελέτης του ΙΟΒΕ, με θέμα: “Το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα”.

H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ως θεσμικός φορέας του ασφαλιστικού κλάδου, με αφορμή την Ημέρα Ασφάλισης, στις 11 Νοεμβρίου, παρουσίασε, σήμερα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), μελέτη για την θετική επίδραση του ασφαλιστικού κλάδου στην κοινωνία και την οικονομία.

Ο υπουργός τόνισε, πως ο ρόλος της πολιτείας είναι να δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, γιατί αυτό θα έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία. Όπως είπε στην ομιλία του, στόχος είναι να πάμε την Ελλάδα σε μια σύγχρονη οικονομία και εκεί θα έχει και ισχυρή ασφάλιση. “Να φτιάξουμε ευνοϊκό περιβάλλον για να κάνετε καλύτερη τη δουλειά. Αυτός είναι ο στόχος, όχι για σας, αλλά για να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ενισχύουμε το εργαλείο της ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν καταργούμε τον πρώτο ή τον δεύτερο πυλώνα, δεν καταργούμε ότι το κράτος θα έχει το μεγαλύτερο βάρος, αλλά λέμε για τα επικουρικά, ώστε να αποτελέσουν εργαλεία για να διασφαλίσει το μελλοντικό του εισόδημα ο πολίτης…και θέλω και μεγαλύτερη εμπλοκή σε θέματα υγείας” όπως σημείωσε.

“H συνεισφορά του κλάδου ασφάλισης στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο σε όρους ΑΕΠ όσο και σε όρους απασχόλησης και συμμετοχής στα δημόσια έσοδα. Η μελέτη αναδεικνύει για πρώτη φορά τις ιδιαίτερα σημαντικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις από τη δραστηριότητα του κλάδου στην κοινωνία και οικονομία. Το περιθώριο που έχει ο κλάδος για συμβολή στην ελληνική οικονομία είναι τεράστιο. Αυτό βέβαια δεν θα γίνει αυτόματα, χρειάζονται παρεμβάσεις”, ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης”.

Συμπεράσματα

Από τη σχετική ανάλυση ανέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα:

– Η άμεση και έμμεση συμβολή του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης εκτιμάται σε 2,4 δισ. ευρώ σε όρους ΑΕΠ το 2018 και αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ της χώρας το 2018.

– Μαζί με την προκαλούμενη επίδραση, η συνολική συμβολή του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε 4,1 δισ. ευρώ ή 2,2% του ΑΕΠ το 2018, πέραν των αποζημιώσεων που παρέχει ο κλάδος στους ασφαλισμένους.

– Η άμεση και έμμεση επίδραση στην απασχόληση το 2018 εκτιμάται σε 33,8 χιλ. θέσεις εργασίας και ισοδυναμεί με το 0,9% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης υποστηρίζει άλλες 3 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

– Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης εκτιμάται σε 70,9 χιλ. θέσεις εργασίας (ή 1,9% της απασχόλησης στη χώρα).

– Τα συνολικά έσοδα από φόρους και εισφορές που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης εκτιμώνται σε 1,65 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, από τη μελέτη προκύπτει επίσης, ότι ακόμα και αν ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο επίπεδο του εισοδήματος, η απόσταση του βαθμού διείσδυσης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, παραμένει μεγάλη. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες, όπως:

– Η αντίληψη της κοινωνίας για το “δίχτυ” προστασίας που οφείλει να παρέχει το κράτος σε περίπτωση συμβάντων που προκαλούν μεγάλες ζημιές.

– Η έλλειψη εφαρμογής φορολογικών κινήτρων

– Οι λιγότερες ρυθμίσεις για υποχρεωτική ασφάλιση σε κλάδους εκτός των οχημάτων

– Η μη θεσμοθέτηση συμπληρωματικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Με αφορμή την παρουσίαση, ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος της ΕΑΕΕ, ανέφερε: “Αναθέσαμε αυτή τη μελέτη στο ΙΟΒΕ γιατί θέλαμε να δούμε τη θέση μας στη χώρα, με μια πιο ευρεία ματιά. Για πρώτη φορά στη μελέτη αυτή καταγράφεται εμπεριστατωμένα η συνολική συμβολή της Ιδιωτικής Ασφάλισης, δηλαδή το πολλαπλασιαστικό όφελος και η αλυσίδα αξίας που ο κλάδος δημιουργεί στην οικονομία και την κοινωνία, που είναι σημαντική ακόμα και με δεδομένη την υπασφάλιση. Από τη μελέτη προέκυψε πως για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης δημιουργούνται συνολικά άλλα 3,6 ευρώ στην ελληνική οικονομία.

Είναι εύκολο να νομίζει κανείς ότι η ασφάλιση είναι πολυτέλεια. Ωστόσο, με 14 δισ. ευρώ επενδύσεων το 2017, 2,3 δισ. ευρώ αποζημιώσεις, 4,14 δισ. ευρώ συνεισφορά στην ελληνική οικονομία το 2018 σε όρους ΑΕΠ και συνολική συμβολή στην απασχόληση με 70,9 χιλ. θέσεις εργασίας, ο κλάδος αποδεικνύει ενεργά πως μπορεί να βοηθήσει έμπρακτα τη χώρα, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Μια ματιά σε έναν κόσμο χωρίς ασφάλιση φωτίζει ένα ντόμινο συνεπειών που εκτός τα δημόσια έσοδα θα έπληττε και την ποιότητα ζωής του ασφαλισμένου πολίτη, την κοινωνική συνοχή, την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη”.