ΙΟΒΕ: Ποιοι κλάδοι έκαναν «πρωταθλητισμό» στη βιομηχανία – Μεγάλη αύξηση τζίρου για τη μεταποίηση

Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Μεταποίηση αναφορικά με την αύξηση τζίρου για το τρίτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΙΟΒΕ για τη βιομηχανία.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η υψηλότερη άνοδος του κύκλου εργασιών το γ΄ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν στη Μεταποίηση, 44,2% από 30,1% το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Σημαντική άνοδος και στον Τουρισμό (32,6% από αύξηση 79,3% ένα χρόνο πριν).

Ακολούθησαν οι Διοικητικές δραστηριότητες και η Μεταφορά και αποθήκευση, με άνοδο 32,2% και 27,7%, αντίστοιχα, το γ’ τρίμ. του 2022, από ενίσχυση 49,7% και 43,8% αντίστοιχα ένα χρόνο πριν.

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα εντοπίστηκαν το Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και οι Κατασκευές, με
ενίσχυση στην περιοχή του 23% αμφότερα, έναντι ανόδου 14% και 9,1%, αντίστοιχα ένα χρόνο πριν.
Άνοδος του κύκλου εργασιών για τη Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (19,9%), σε συνέχεια ανόδου 26,3% ένα χρόνο πριν.

Στο σύνολο των δραστηριοτήτων καταγράφηκε βελτίωση 42,8% το γ΄ τρίμηνο του 2022 έναντι ηπιότερης αύξησης 24,9% ένα χρόνο πριν.

Ξεχώρισαν τα Βασικά Μέταλλα

Από εκεί και πέρα, εντός των κλάδων βιομηχανίας, και εξαιρουμένων των Προϊόντων διύλισης πετρελαίου, για την υψηλότερη ενίσχυση του κύκλου εργασιών το γ΄ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με ένα χρόνο πριν ξεχώρισαν τα Βασικά μέταλλα, με άνοδο της τάξης του 93% σε συνέχεια ανόδου 52,6% ένα χρόνο πριν.

Ακολούθησε ο Εξοπλισμός μεταφορών, με αύξηση 48,5%, από +3,3% το γ’ τρίμηνο του 2021.

Ασθενέστερη ήταν η βελτίωση του κύκλου εργασιών για τα Χάρτινα προϊόντα και τα Χημικά προϊόντα, 30,7% και 28,2%, αντίστοιχα, σε συνέχεια ανόδου 15% και 13,9%, αντίστοιχα ένα χρόνο πριν.

Σε χαμηλότερα επίπεδα εντοπίστηκαν οι ΗΥ και εξοπλισμός και ο Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, με άνοδο του κύκλου εργασιών στην περιοχή του 27,8% και 22,8%, αντίστοιχα το γ΄ τρίμηνο του 2022 από άνοδο 21,3% και 41,7%, αντίστοιχα, ένα χρόνο πριν.

Στο σύνολο της Βιομηχανίας, η άνοδος του κύκλου εργασιών άγγιξε το 44% το γ΄ τρίμηνο του 2022 από 29,7% ένα χρόνο πριν.