ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη μετά το β’ εξάμηνο του 2016 – Σε ετήσια βάση η ύφεση να κυμανθεί στο 1,5%

Η ανεργία θα διαμορφωθεί στο 25,5%

Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία θα γυρίσει από αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης (ύφεση) σε θετικούς στα μέσα του τρέχοντος έτους, με αποτέλεσμα σε ετήσια βάση η ύφεση να κυμανθεί στο 1,5% για το 2016, διατύπωσε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος Βέττας παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ.

Η ανεργία για το 2016 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 25,5%, από 25% το 2015 και 26,5% το 2014. Ο πληθωρισμός το 2016 θα κυμανθεί στο 0,5% με 1%. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, η ύφεση το 2015, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, θα κινηθεί στην ευρύτερη περιοχή του 0,5%. Ανεξάρτητα από το ακριβές της μέγεθος, η έκταση της ύφεσης είναι σημαντικά μικρότερη από όσο αρχικά αναμενόταν με την είσοδο της οικονομίας στην περίοδο των κεφαλαιακών ελέγχων. Ταυτόχρονα βέβαια, η ύφεση επανήλθε, μετά από ένα έτος, ασθενούς έστω, ανάπτυξης το 2014, ακυρώνοντας τις προβλέψεις για σημαντικότερη ανάπτυξη ακολούθως, εκτιμά το ΙΟΒΕ.

Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι, συνολικά στη χώρα μας, η ανάπτυξη μέσω της προσέλευσης επενδύσεων, η αποφασιστική στροφή πόρων προς εξωστρεφείς παραγωγικές δραστηριότητες και η άμβλυνση των εμποδίων που κρατούν την οικονομία υπερβολικά κλειστή, αποτελούν τόσο επείγοντα ζητούμενα σήμερα όσο ήδη ήταν και στην έναρξη της κρίσης.

Διαφαίνεται βέβαια ότι, μέσα από τις δραματικές εξελίξεις της περασμένης χρονιάς, επέρχεται μια σταδιακή αλλά καίριας σημασίας συνειδητοποίηση, από ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, ότι η αύξηση των εισοδημάτων διέρχεται υποχρεωτικά από την ουσιαστική σύγκλιση της παραγωγικής δομής της οικονομίας με τις περισσότερο προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, εκτιμά επίσης.

Εναλλακτικές λύσεις που υπόσχονται ευημερία και έξοδο από την κρίση μέσω βραχυπρόθεσμων τακτικών κινήσεων και χωρίς αποφασιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας αποδείχτηκε πλέον και στην πράξη ότι δεν υπάρχουν, αναφέρει επίσης το ΙΟΒΕ.

Το αν, λοιπόν, θα παραμείνει η οικονομία σε ένα παρατεταμένο διάστημα στασιμότητας, και ταυτόχρονα ευάλωτη σε εξωτερικές διαταράξεις και κινδύνους, ή αν θα εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης εξαρτάται με κρίσιμο τρόπο από την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής και την αποφασιστικότητα της αναπτυξιακής στροφής. Οι εξελίξεις σε επιμέρους πεδία εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής δεν υπάρχει περιθώριο να αποκλίνουν από τον κεντρικό στόχο ή να τον αμφισβητούν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ.