IOBE: Στα 1,6 δισ. ευρώ η συνεισφορά της Pfizer στο ελληνικό ΑΕΠ τη δεκαετία 2020 – 2030

Η συνολική συνεισφορά της Pfizer στην ελληνική οικονομία θα ανέλθει στο 1,6 δισ. ευρώ την περίοδο μεταξύ 2020 έως 2030, σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ. Παράλληλα, όσον αφορά τον αντίκτυπο της φαρμακευτικής εταιρείας στην ελληνική αγορά εργασίας, προκύπτει ότι στην ίδια περίοδο θα υποστηρίζει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο περίπου 2.600 θέσεις εργασίας.

Από τη μελέτη, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 32ου Ετήσιου Συνεδρίου για την Οικονομία, προκύπτει ότι για κάθε 1 ευρώ άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας δημιουργούνται συνολικά 2,18 ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, για το εξεταζόμενο διάστημα προκύπτει ότι η συνολική συνεισφορά της Pfizer σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές (εκτός των clawback και rebates) θα ανέλθει σε 550 εκατ. ευρώ. Η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί απευθείας από την Pfizer υπολογίζεται στα 730 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα για την οικονομία της Θεσσαλονίκης, όπου η εταιρεία πρόσφατα πραγματοποίηση μία μεγάλη επένδυση με τα νέα Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών, η μελέτη του ΙΟΒΕ εκτιμά ότι θα συνεισφέρει 657 εκατ. ευρώ μεταξύ 2020 και 2030.

Όσον αφορά την απασχόληση αναμένεται πως θα δημιουργηθούν 1.139 επιπλέον θέσεις εργασίας με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην Περιφερειακή Ενότηα Θεσσαλονίκης. Για την ελληνική οικονομία προκύπτει ότι για κάθε 1 θέση εργασίας στη Pfizer υποστηρίζει 3,1 θέσεις εργασίας συνολικά.

Τέλος, η δραστηριότητα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη υπολογίζεται ότι θα τριπλασιάσει τους εργαζομένους της εταιρείας στην Ελλάδα, με 7 στους 10 να βρίσκονται στη συμπρωτεύουσα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε: «Η πολύ σημαντική επένδυση της Pfizer στην Ελλάδα αποτελεί μία ακόμη «ψήφο εμπιστοσύνης» στις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την οικοδόμηση ενός φιλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, ικανού να προσελκύσει ισχυρές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη χώρα μας. Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο, επιταχύνουμε και απλοποιούμε περαιτέρω τις διαδικασίες ένταξης στις στρατηγικές επενδύσεις, διευρύνοντας το επενδυτικό πλαίσιο με νέους σύγχρονους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η Ελλάδα αλλάζει, καινοτομεί και μετατρέπεται σε έναν εξωστρεφή, σύγχρονο και καινοτόμο επενδυτικό προορισμό με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για τους επενδυτές όσο και για την εθνική οικονομία. Στηρίζουμε την επένδυση της Pfizer διότι δημιουργεί νέες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην αντιστροφή του brain drain που «τραυμάτισε» την πατρίδα μας.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas, Ζαχαρίας Ραγκούσης, σχολιάζοντας τη μελέτη του ΙΟΒΕ ανέφερε: «Η μελέτη του ΙΟΒΕ αναδεικνύει τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρουν οι διεθνείς εταιρείες Έρευνας & Καινοτομίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της Pfizer στην Ελλάδα που για περισσότερα από 60 χρόνια δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τη χώρα, την κοινωνία και τους ασθενείς. Μέσα από τη στρατηγική της επένδυση στη Θεσσαλονίκη, η Pfizer συμβάλλει καταλυτικά στη μετάβαση της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης, με οφέλη για την εθνική οικονομία και την ευημερία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής Νίκος Βέττας ανέφερε μεταξύ άλλων την υψηλή σημασία που έχουν οι μεγάλες επενδύσεις από διεθνείς εταιρείες για τη χώρα μας και πως αυτές δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά με μικρότερες εγχώριες επιχειρήσεις αλλά, αντίθετα μπορεί να υποβοηθήσουν και τη δική τους μεγέθυνση και εξωστρέφεια. Ειδικότερα, είναι κρίσιμη για την συνολική ανάπτυξη της οικονομίας η ενίσχυση επενδύσεων που έχουν υψηλό τεχνολογικό περιεχόμενο, διασυνδέονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο και δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής αξίας. Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να λειτουργούν μεταξύ τους συμπληρωματικά και ως σύστημα που θα προσελκύει στη χώρα μας ανθρώπους με γνώση και εξειδίκευση στα αρχικά ή και μεταγενέστερα βήματα της εργασίας τους.