Intracom Holdings: Ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα 2019

Η Intracom ανακοίνωσε τα ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα για το 2019, σύμφωνα με τα οποία οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανέρχονται σε 522,8 εκατ., αυξηµένες κατά 11,1 % σε σχέση µε το 2018, που διαµορφώθηκαν σε 470,7 εκατ.
Σηµαντικότερος παράγοντας αύξησης των πωλήσεων είναι η INTRAKAT µε αύξηση πωλήσεων 23%.
Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 37,1 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε € 4,9 εκατ. έναντι € 6,8 εκατ. το 2018.
Κέρδη µετά φόρων 0,5 εκατ. έναντι ζηµιών – 2,3 εκατ. το 2018.
Ο Όµιλος INTRAKAT κατέγραψε αυξηµένες πωλήσεις κατά € 54 εκατ. και αυξηµένη κερδοφορία.
Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του διαµορφώθηκαν σε 286 εκατ. από 232,1 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,2%.
Η αύξηση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την ανάπτυξη αµιγώς κατασκευαστικών έργων.
O όµιλος κατέγραψε αύξηση στη λειτουργική του κερδοφορία µε EBITDA 15,7 εκατ. έναντι 9,9 εκατ. το 2018.
Σηµαντική αύξηση στην κερδοφορία του µε κέρδη προ φόρων 2,3 εκατ., έναντι 0,6 εκατ. το 2018.
Ο Όµιλος INTRAKAT µέσα στο έτος υπέγραψε νέες συµβάσεις 80 εκατ., διαµορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων την 31/12/2019 ύψους 375 εκατ. ευρώ.
Πλέον του ανεκτέλεστου, έχει µειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους 208 εκατ., για τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους.
Ο Όµιλος INTRASOFT INTERNATIONAL καταγράφει ενοποιηµένες πωλήσεις 178,1 εκατ. έναντι 169,9 εκατ. το 2018. &ιαµορφώνει κέρδη προ φόρων 3,2 εκατ. έναντι 5,6 εκατ. το 2018.
Ο Όµιλος INTRASOFT έχει µπει σε εξαιρετική επιτυχηµένη πορεία διεκδίκησης νέων έργων.
Μέσα στο έτος υπέγραψε νέες συµβάσεις αξίας 238 εκατ., µε αποτέλεσµα τo ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων την 31/12/2019 να ανέρχεται σε 417 εκατ. ευρώ.
Η IDE κατέγραψε πωλήσεις 46,2 εκατ., έναντι 59,8 εκατ. το 2018. Παρά τη µείωση στις πωλήσεις, η εταιρεία ενίσχυσε τα περιθώρια κερδοφορίας της (ως ποσοστό επί των πωλήσεών της), µετριάζοντας την µείωση στα κέρδη της.
Υπενθυµίζουµε ότι η IDE στο Η1 2019 είχε καταγράψει υστέρηση πωλήσεων και ζηµιές.
Οπως είχαµε ενηµερώσει και τότε, στο τέλος του έτους η εταιρία ανέκτησε την υστέρηση στις πωλήσεις και υπερκάλυψε τις ζηµιές του Η1 2019.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται σε 111 εκατ., ενώ οι νέες υπογεγραµµένες συµβάσεις ανήλθαν σε € 76 εκατ.
Ο όµιλος της INTRADEVELOPMENT αποτελεί για την Intracom Holdings το όχηµα δραστηριοποίησής της στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων.
Ο όµιλος µέσα στο 2019 πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών € 6,2 εκατ., κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 0,3 εκατ. έναντι 1,7 εκατ. το 2018 και αποτέλεσµα προ φόρων -1,2 εκατ. έναντι -0,8 εκατ. το 2018.
Όπως είχαµε ενηµερώσει µε το δελτίο τύπου για το Η1 2019, η Κ-WIND λόγω εξαιρετικά κακών καιρικών συνθηκών κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους, δεν ακολούθησε την υπεραπόδοση του αντίστοιχου διαστήµατος του 2018.
Με εξαιρετικά καλούς επόµενους µήνες η υστέρηση στις πωλήσεις περιορίστηκε σηµαντικά. Η εταιρία διαµόρφωσε για το 2019 κύκλο εργασιών € 5,0 εκατ. έναντι € 6,7 εκατ. το 2018, EBITDA 3,6 εκατ. και κέρδη προ φόρων € 0,7 εκατ.
Οι πωλήσεις της µητρικής εταιρίας παρέµειναν στα επίπεδα του 2018.
Το αποτέλεσµα της INTRACOM HOLDINGS ανήλθε σε -10,8 εκατ. και προσδιορίστηκε κυρίως από αποµείωση