Intracom: Επαναληπτική συνεδρίαση στις 18/4 για το 1ο και 2ο θέμα της Γ.Σ.

Η “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (δ.τ. “INTRACOM HOLDINGS”) ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Β’ κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, αμφιθέατρο), η Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 29 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 20.640.183 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 76.000.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 27,16% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 587.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Κατά τη Συνέλευση, λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης από το νόμο αυξημένης απαρτίας, ματαιώθηκε η συζήτηση επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, για λόγους δε συνάφειας του δεύτερου με το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ματαιώθηκε και η συζήτηση του δεύτερου θέματος, προκειμένου να συζητηθεί μαζί με το πρώτο θέμα.

Κατόπιν τούτου, επί του πρώτου και δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση την Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ., χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως ακολούθως :

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : Ανακοινώθηκε η, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 2022 για την εκλογή του κ. Δημητρίου Θεοδωρίδη ως νέου Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Αννινου και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού, μετά από επιβεβαίωση της εξακρίβωσης στο πρόσωπο του κ. Δημ. Θεοδωρίδη των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 20.640.183

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 27,16%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.640.183

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 20.640.183 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά  :  0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση, πέραν των ανωτέρω.