ΙΝΤΕRTECH: Οι… σκανδαλάρες του παρελθόντος και η υποχρέωση της διοίκησης

Κάποτε ήταν μια κερδοφόρα επιχείρηση που της περίσσευαν τα μετρητά. Έως και το 2007 είχε μηδενικό τραπεζικό δανεισμό με το ταμείο της να ανέρχεται σε 8,5 εκατ ευρώ που αντιστοιχούσε σε 1 ευρώ ανά μετοχή. 

 • Το 2010 είχε ταμείο 11,006 εκατ. ευρώ με τον τραπεζικό δανεισμό να ανέρχεται σε 4,175 εκατ. ευρώ. Άρα μπορούσε να αποπληρώσει όλο τον τραπεζικό δανεισμό και να περισσεύουν 6,831 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 0,81 ευρώ ανά μετοχή.

Σήμερα στο ταμείο υπάρχουν μόλις 138 χιλιάδες ευρώ με τον τραπεζικό δανεισμό να φθάνει στα 4,201 εκατ. ευρώ. Σήμερα η εταιρεία προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 0,5 ευρώ ανά μετοχή και η μετοχή βρίσκεται σε αυτά επίπεδα.

Η ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) της Ιντερτέκ το 2007 ήταν 4,23 , το 2010 ήταν 4,02 …. σήμερα 1,8. Η ειδική ρευστότητα της εταιρείας το 2007 ήταν 3,44, το 2010 ήταν 3,37 σήμερα έχει κατέλθει στο 1,23.

 • Για να θυμηθούμε όμως με ποιες πρακτικές η ρευστότητα της Ιντερτεκ εξαφανίστηκε …

Το 2008 η Ιντερτεκ συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της COSMOTELCO ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , μέχρι του ποσού των 4.000.000 ευρώ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την 24-12-2008. Η Ιντερτέκ απέκτησε 136.604 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας και αξίας διαθέσεως 29,35 ευρώ η μία. Έτσι αποκτά ποσοστό 7,32% στην Cοsmotelco που είναι εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η εταιρία Cosmotelco, φέρει τον διακριτικό τίτλο Cosmoline και είναι συμφερόντων του μεγαλομετόχου της Ιντερτέκ Δημήτρη Κοντομηνά.Παράλληλα η εισηγμένη προχώρησε σε sale and lease back του ακινήτου της, αντλώντας 5,4 εκατ. ευρώ.Το 2011 εξαφανίζεται το ταμείο της Ιντερτέκ και ανέρχεται πλέον σε 1,271 εκατ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός φθάνει τα 6,024 εκατ. ευρώ.Σε σχέση με το 2007 τα διαθέσιμα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ.

Στις 30 Ιουνίου 2011, η Γενική Συνέλευση της Ιντερτεκ ενέκρινε την εξαγορά του 100% της “KB IMPULS HELLAS”, με πωλήτρια την “COSMOLINE”, έναντι συνολικού τιμήματος 4 εκατ. ευρώ, σε εκτέλεση του ήδη, από 13-1-2011, καταρτισθέντος προσυμφώνου αγοράς. Η ΚΒ Impuls έχει αρνητική καθαρή θέση. Το 2015 πωλείται η ΚΒ Impuls έναντι 400 χιλιάδων ευρώ.

Η Ιντερτέκ έδωσε 4 εκατ. ευρώ στη συνδεδεμένη εταιρεία τηλεπικοινωνιών Cosmoline, προκειμένου η τελευταία να της πουλήσει την κατά 100% θυγατρική της KBI Hellas. Η Ιντερτέκ υποστήριζε πως η ΚΒΙ αποτιμήθηκε από γνωστό οίκο έναντι 4,48 εκατ.

Όμως, ο ορκωτός ελεγκτής γράφει …. Στο κονδύλι των «λοιπών απαιτήσεων» υπάρχει ποσό 4 εκατ. ευρώ που δόθηκε, όπως επισημαίνει, «για την απόκτηση μετοχών άλλης Α.Ε., της οποίας η καθαρή θέση είναι αρνητική. Με δεδομένο ότι δεν έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε εξασφάλιση υπέρ της εταιρείας, αδυνατούμε να εκφράσουμε γνώμη για την ανακτησιμότητα του προκαταβληθέντος ποσού».

 • Στη συνέχεια η Ιντερτέκ δίνει άλλα 3,76 εκατ. ευρώ, τα οποία τα κατέβαλε και πάλι στην Cosmoline, αυτήν τη φορά ως προκαταβολή αύξησης κεφαλαίου στην οποία θα προχωρούσε η γνωστή εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Η ΑΜΚ, όμως, παρά το γεγονός ότι ψηφίστηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της, δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2011 η Cosmoline να οφείλει 3,76 εκατ. ευρώ στην Ιντερτέκ και έτσι να προκύψει η παρακάτω παρατήρηση του ορκωτού:

«Με δεδομένο ότι δεν έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε εξασφάλιση υπέρ της εταιρείας, αδυνατούμε να εκφράσουμε γνώμη για την εισπραξιμότητα του εναπομείναντος ποσού των 2,88 εκατ. ευρώ».

Η διοίκηση της Ιντερτέκ υποστηρίζει πως το ποσό θα εισπραχθεί εντόκως σε 16 ισόποσες τοκοχρεολυτικές δόσεις ύψους 196.350 ευρώ η κάθε μία. Αυτά, είναι ένα μέρος του παρελθόντος και της κακοδιαχείρισης για να θυμηθούμε… ας πάμε όμως στα νεώτερα.

Η εταιρεία Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, λόγω αγοράς μετοχών της εταιρείας Iντερτέκ που πραγματοποίησε την 28/11/2017, ανακοινώνει πως το συνολικό ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ανήλθε από 2,49% σε 7,29%. Η εταιρεία Αμοιρίδης Σαββίδης δραστηριοποιείται στον ίδιο ευρύτερο χώρο με την Intertech … εισαγωγή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών και συσκευών τεχνολογίας.

Το Δεκέμβριο του 2018 αποφασίζεται reverse split όπου οι 2 παλαιές μετοχές αντικαθίστανται απο 1 νέα και …Η ΑΜΚ με καταβολή μετρητών …Η Ιντερτέκ είχε 11,233 εκατ. μετοχές και με το reverse split που αποφασίστηκε έγιναν 5,616 εκατ. μετοχές.
Για κάθε 2 μετοχές μπορεί ο μέτοχος να συμμετάσχει στην ΑΜΚ καταβάλλοντας 0,5 ευρώ και να πάρει επιπλέον 1 μετοχή.

 • Έτσι θα εκδοθούν 2,808 εκατ. νέες μετοχές και θα εισπραχθούν 1,404 εκατ. ευρώ. Εφόσον πετύχει η αύξηση οι νέες μετοχές θα είναι 8,424 εκατ. μετοχές.Στο κλείσιμο της χρήσης 2018 ….
 • Ο κύκλος εργασιών έφθασε στα 19,566 εκατ. ευρώ, έναντι 28,512 εκατ ευρώ. της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση των πωλήσεων κατά 31,38% οφείλεται στην μείωση της έκθεσης της εταιρείας σε εμπορεύματα χαμηλού περιθωρίου κέρδους.

Συγκεκριμένα η μείωση των πωλήσεων οφείλεται:

Στη διακοπή της εμπορίας κινητής τηλεφωνίας η οποία προσέφερε υψηλό τζίρο στην Εταιρεία αλλά πολύ χαμηλό περιθώριο μικτού κέρδους, στη μείωση των πωλήσεων στις λοιπές κατηγορίες προϊόντων, με κυριότερη τη κατηγορία της τηλεόρασης η οποία έχει επίσης χαμηλό μικτό περιθώριο κέρδους, και στη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμό του Ελληνικού Δημοσίου κατά το α’ εξάμηνο 2017, ένα έσοδο που δεν υπήρχε το έτος 2018.

 • Έτσι το περιθώριο του μεικτού κέρδους έφτασε στο 20,42% απο 16,15% το 2017 και το 2016.Το περιθώριο του μεικτού κέρδους βρισκόταν πάνω απο 20% και σε όλες τις οικονομικές χρήσεις πριν το 2010.
 • Όμως τότε είχε πωλήσεις πάνω απο 40 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα οι πωλήσεις είναι συρρικνωμένες πάνω απο 50% στα 19,566 εκατ. ευρώ.Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα κλάδο, όπου η ζήτηση των προϊόντων είναι ελαστική. Επομένως, επηρεάζεται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο των εισοδημάτων των νοικοκυριών.

Κατά συνέπεια, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας έχει επηρεαστεί και θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας.

Ας προσέξουμε όμως και το επόμενο

Αν απο τα μικτά κέρδη αφαιρέσουμε τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα διάθεσηςτότε βλέπουμε ότι η εταιρία έχει θεματάκια στο να μπορέσει να παράξει κέρδη, αφού τα λειτουργικά της έξοδα είναι αυξημένα σε σχέση με τα μικτά της κέρδη.

 • Τα νούμερα που φαίνονται είναι σε εκατ. ευρώ και δείχνουν ανάγλυφα το πρόβλημα.Έτσι από το 2011 η Ιντερτέκ παρουσιάζει ζημιογόνα αποτέλεσμα.
 • Ακόμη και το 2015 που φάνηκε ότι ήταν κερδοφόρος η χρήση …. στην πραγματικότητα υπήρχαν ζημιές, καθώς από την πώληση της KBI υπήρξε λογιστικό κέρδος.
 • Από το 2011 έως σήμερα η Ιντερτέκ εμφάνισε συνολικά για αυτά τα 9 χρόνια ζημιές υψηλότερες από 18 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο  κάθε έτος εμφανίζει ζημιές 2 εκατ. ευρώ τουλάχιστον.

Το 2018 η χρήση έκλεισε με ζημιές μόλις 943 χιλιάδες ευρώ, από ζημιές 1,143 εκατ. ευρώ το 2017. Απο το 2011 εως σήμερα η Ιντερτέκ εμφάνισε συνολικές αθρoιστικές  λειτουργικές χρηματοροές αρνητικές κατά 8,365 εκατ. ευρώ. Δεν εισρέει χρήμα στην εταιρία με τίποτα …. κάτι που οφείλεται και στις ζημιογόνες χρήσεις.

Τα ίδια κεφάλαια της Ιντερτέκ έχουν πέσει στα 8,32 εκατ. ευρώ, όταν το 2007 ήταν 27,555 εκατ. ευρώ. Πτώση των ιδίων κεφαλαίων κατά 70%. Σε αυτά τα 12 χρόνια  στην Ιντερτέκ κάηκαν απο τα ίδια κεφάλαια 19,235 εκατ ευρώ. Εκπληκτικά μεγάλο το νούμερο.

Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πετύχει και εισρεύσουν στην εταιρία τα 1,2 εκατ. ευρώ, τότε τα ίδια κεφάλαια θα προσεγγίσουν τα 9,5 εκατ. ευρώ και θα αντιστοιχούν σε 1,13 ευρώ ανά μετοχή.

 • Ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 4,201 εκατ. ευρώ, ενώ στο ταμείο υπάρχουν μόλις 138 χιλιάδες ευρώ.
 • Ο συντελεστής μόχλευσης των ιδίων κεφαλαίων είναι 32,81%.Η εταιρεία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και πρέπει να διευκρινιστούν μια σειρά απο ερωτήματα, όπως:

Ποια θα είναι η σχέση του κυρίου Αμοιρίδη με την Ιντερτέκ και ποιος θα είναι ο ρόλος;  

Αφού  κύριος Κοντομηνάς δεν θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ, ποιος θα ασκήσει τα δικαιώματα του**; Εως πότε η Ιντερτέκ θα έχει μια σειρά συναλλαγών με εταιρείες συμφερόντων του Δημήτρη Κοντομήνα;

**Τον έλεγχο της εισηγμένης εταιρείας αποκτά ο επιχειρηματίας Κων. Αμοιρίδης, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία δεν θα συμμετάσχει ο Δημήτρης Κοντομηνάς, που κατέχει τώρα το 44,4% και είναι βασικός μέτοχος-ιδιοκτήτης.

Κλείνω τονίζοντας

 • Απαιτείται διαφάνεια, να γίνει κατανοητό το business plan (αν υπάρχει).
 • Και να αρχίσει η διοίκηση να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με σαφήνεια.
 • Αν θέλουν στην μετοχή τους να επενδυθούν σοβαρά επενδυτικά κεφάλαια και όχι βραχυπρόθεσμοι traders και ”παίκτες”.

**Από τον Τ.Μ, στενό συνεργάτη και προσωπικό φίλο του μ/μ

Print Friendly, PDF & Email