ΙNTERLIFE: Με αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων έκλεισε το 2023

Σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης και το 2024 προσβλέπει η ΙΝΤΕRLIFE Ασφαλιστική, μέσω του εμπλουτισμού των ασφαλιστικών προϊόντων της, την ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της και της παροχής πλήρους στήριξης στο δίκτυο συνεργατών της. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, Ιωάννης Βοτσαρίδης, με αφορμή την αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων, που κατέγραψε η εταιρεία το 2023, φτάνοντας στα 93,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 13,59% έναντι του 2022).

Αναλυτικότερα, η παραγωγή στον κλάδο ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ανήλθε σε 47,3 εκατ. ευρώ (+8,33% έναντι του 2022) και εκείνη στους λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών ανήλθε σε 46,4 εκατ (+19,51%). Η δε σχέση συμμετοχής μεταξύ των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 51% προς 49% (έναντι 53% προς 47% του έτους 2022).

Ο στόλος των ασφαλισμένων οχημάτων έφθασε στις 31 Δεκεμβρίου τα 441.259 (αύξηση 11,64% έναντι 31/12/2022), ανεβάζοντας το ποσοστό μεριδίου αγοράς που κατέχει η εταιρεία στο 6,51% και καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση μεταξύ 44 εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.