In @ out από τον χώρο της αγοράς και για τον κόσμο του ελληνικού χρηματιστηρίου (4/10)

ΕΛΕΟΣ: Για την εικόνα της αγοράς του ελληνικού χρηματιστηρίου και για να μην είμασθε άδικοι, δεν φταίνε μόνον οι της Επ.Κ/φ και της διοίκησης του Χ.Α. Μεγάλα ποσοστά ευθύνης έχουν και οι χρηματιστές και οι αναλυτές και οι δημοσιογράφοι του οικονομικού τύπου…

 • Οι περισσότεροι τγων τελευταίων, μάλιστα, δεν έχουν διαβάσει ισολογισμό στην ζωή τους!!, αλλά ούτε και ξέρουν!!…
 • Και φυσικά, πάνω από όλους οι επενδυτές…
 • Η εικόνα της αγοράς είναι απείρως καλύτερη από αυτή που εμφανίζουν οι ταγοί της…
Αλλά η καθημερινή ειδησεογραφία ασχολείται με τις μονάδες του ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗ (ανύπαρκτου συγκριτικά με την πραγματικότητα) κι αν θα διασπάσει τις 750 μονάδες. Τόσα ξέρουν, τόσα γράφουν!

H EIΔΗΣΗ: Εν όψει του IFRS 9 η ΕΚΤ θα επιβάλει τη σταδιακή αύξηση των προβλέψεων στο 100% για τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Στόχος να πιεσθούν οι τράπεζες για ενεργητικότερη διαχείριση με ρυθμίσεις, πωλήσεις και εκποιήσεις. Ενήμερες οι διοικήσεις των εγχώριων τραπεζών.

Η ΕΙΔΗΣΗ(νο.2): Η ΕΤΕ ΒΑΝΚ ‘εδωσε εντολή στις BofA – Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Natwest Markets και UBS να οργανώσουν συναντήσεις με Θεσμικούς Επενδυτές από τις 4 Οκτωβρίου.

 • Η Εθνική προχωρά στην έκδοση 3ετούς καλυμμένου ομολόγου, ύψους 300 ως 500 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές του Reuters.
 • Σημειώνεται ότι θα πρόκειται για την πρώτη έκδοση ομολόγου από Ελληνική Τράπεζα από το 2014.
 • Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με “Β3” από τη Moody’s και με “B” από τη Fitch. Η UBS ενεργεί ως Ανάδοχος της έκδοσης.

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Ο Τραπεζικός κλάδος είναι ο αδύναμος κρίκος.

 • Επηρεάζει το σύνολο του Χρηματιστηρίου. Δεν μπορεί να αποτιμηθεί, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες.
 • To σωστό θα ήταν η βαρύτητα των Τραπεζικών μετοχών στους δείκτες να ήταν πολύ μικρή, ή και καθόλου.
 • Οι υπόλοιποι τίτλοι, στην τελευταία κίνηση έκαναν ομαλή διόρθωση, όπως και η γενικότερη συμπεριφορά τους τα τελευταία χρόνια.
 • Οι Τράπεζες θα αναγκαστούν να ξεφορτωθούν τα ‘κόκκινα’ δάνεια πολύ πιο γρήγορα από ότι υπολόγιζαν και κινδυνεύουν άμεσα με νέες ανακεφαλαιοποιήσεις.
 • Οι πλειστηριασμοί καθυστερούν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εγγράψουν, έστω ένα κομμάτι πίσω στα βιβλία τους.
 • Από την άλλη η Οικονομία διψάει για ξένες επενδύσεις και σε κάθε περίπτωση το Κράτος πρέπει να σπεύσει προς αυτή την κατεύθυνση.
 • Αν η Κυβέρνηση έχει σκοπό να βγει στις Αγορές, με νέες δοκιμαστικές εκδόσεις στο άμεσο μέλλον, θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις κινήσεις της.
 • Σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί και πάλι στην ίδια κατάσταση που ήταν…

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Στις 02/10/2017 τα ΔΣ της Εταιρείας και της κατά 100% θυγατρικής της «Thrace Polyfilms» ενέκριναν τους όρους της σύμβασης  απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας της Εταιρείας και την εισφορά του στη «Thrace Polyfilms».

 • Η απόσχιση και η αναδοχή του Κλάδου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και ως ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.06.2017.
 • Μετά την ολοκλήρωση τα ενοποποιημένα μεγέθη της Εταιρείας δεν θα επηρεαστούν καθώς η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία δεν συνιστά διάθεση αλλά απλή εσωτερική αναδιάρθωση.

ALTEC Συμμετοχών Διαβάζουμε… Δεν διανέμεται μέρισμα για τη χρήση του 2016″.

 • Γιατί, υπήρχε περίπτωση να διανείμει

AΠΛA FOR THE RECORD: ΧΘΕΣ με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της διοίκησης του Χ.Α. επανήλθε στο ταμπλό η μετοχή της Πλαστικά Κρήτης, μετά τη θετική εξέλιξη στην απαγωγή του κ. Μιχάλη Λεμπιδάκη.

 • Η Πλαστικά Κρήτης ήταν σε αναστολή διαπραγμάτευσης από τις 30.3.2017, όταν και έγινε γνωστή η απαγωγή του επιχειρηματία. Η μετοχή, «γιόρτασε» την επάνοδό της στο ταμπλό και το αίσιο τέλος στην απαγωγή ενός εκ των μεγαλομετόχων με άνοδο 7,13%, κλείσιμο στα 5,71 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση στα 234,5 εκατ. ευρώ.

………………………

UNIBIOS: Κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο Όμιλος παρουσιάζει αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κατά 12,8% περίπου. Οι πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε € 2.777 χιλ. έναντι € 2.461 χιλ.της αντίστοιχης περισυνής περιόδου.

 • Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία € 320 χιλ. έναντι ζημίας € 209 χιλ. για το πρώτο εξάμηνο του 2016.
 • Το EBITDA του Ομίλου το Α΄ εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκε θετικό και συγκρινόμενο με το Α΄ εξάμηνο του 2016 και ανήλθε σε € 107 χιλ. έναντι € 301 αντιστοίχως.

UNIBIOS(1): Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου το Α΄6μηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε € 8,7 εκατ.. Από  χρηματοοικονομική άποψη η θέση της εταιρίας παραμένει ικανοποιητική αν και η σχέση ιδίων προς ξένα
κεφάλαια διαμορφώνεται σε 71% ενώ αντίστοιχα η σχέση ιδίων προς συνολικά κεφάλαια σε 41,6%,
παρουσιάζοντας χειροτέρευση έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

 • Ο βασικός όμως λόγος αυτής της επιδείνωσης είναι η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης Μ.Ο.Δ.
 • Με αποτέλεσμα οι προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί ποσού 1.650 χιλιάδων περίπου να συναθροίζονται με τα ξένα κεφάλαια.
 • Απασχολούμενο Προσωπικό: Ο όμιλος κατά την 30/6/2017 απασχολούσε 63 άτομα σε σχέση με 58 που απασχολούσε την 30/6/2017.
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 1,6 εκατ. ευρώ.

……………………..

ΕΛΓΕΚΑ- απάντηση: Κατά το α΄ εξάμηνο του 2017, τα Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εξελίχθηκαν ως ακολούθως: Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθε σε 77.043 χιλ. ευρώ το α΄εξάμηνο του 2017 έναντι 77.342 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παραμένοντας σε σταθερά επίπεδα, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά. Πωλήσεις ανά Τομέα (σε χιλ. ευρώ) Α΄ Εξάμηνο 2017

Τα Μικτά Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 13.095 χιλ. ευρώ το α´ εξάμηνο του 2017 έναντι 12.812 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 283 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 2,21%. Η αύξηση του μικτού περιθωρίου σε 17,00% από 16,57% τη συγκρίσιμη περίοδο του 2016 οφείλεται στο γεγονός της σταθερής βελτίωσης του προϊοντικού μίγματος πωλήσεων που επιτυγχάνει ο Όμιλος, μέσω της αυξημένης συμμετοχής προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας.

Οι Λειτουργικές Δαπάνες του Ομίλου παρουσίασαν μείωση κατά 1.300 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,27% και
διαμορφώθηκαν στο ποσό των 14.413 χιλ. ευρώ από 15.713 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος του Ομίλου. Η μείωση των εν λόγω δαπανών αποτελεί συνέπεια του συνεχούς επαναπροσδιορισμού της κοστολογικής βάσης του Ομίλου, μέσω της περικοπής δαπανών που δεν συνεισφέρουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, καθώς και στην αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση των λειτουργιών του.

ΕΛΓΕΚΑ(2): Τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου κατά το α΄ εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε 3.614 χιλ. ευρώ έναντι 2.098 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.516 χιλ. ευρώ, η οποία οφείλεται στον προαναφερόμενο εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους του Ομίλου.

Τα βασικά στοιχεία των οικονομικών δεδομένων που χαρακτήρισαν το α΄ εξάμηνο του 2017 σε επίπεδο Ομίλου επιγραμματικά είναι τα ακόλουθα:
 Η συγκράτηση των πωλήσεων, παρά τις αντίξοες συνθήκες του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος.
 Η περαιτέρω βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους από 16,57% σε 17,00% το 2017.
 Η σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους, κατά 1.300 χιλ. ευρώ.
 Η πώληση της συμμετοχής στη θυγατρική «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.», από την οποία προέκυψε κέρδος ύψους
3.842 χιλ. ευρώ.

ΕΛΓΕΚΑ(3): Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 7.886 χιλ. ευρώ έναντι 5.946 χιλ. ευρώ που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2016, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 32,63%. Μετά την αφαίρεση των της μειοψηφίας η καθαρή θέση καθίσταται αρνητική κατά

Οι συνολικές Υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 146.085 χιλ. ευρώ έναντι 159.397 χιλ. ευρώ που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά ποσοστό 8,35%.

Οι Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση) του Ομίλου ανήλθαν σε 25.903 χιλ. ευρώ, μειωμένες κατά 258 χιλ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2016 που ήταν 26.161 χιλ. ευρώ ή κατά 1,00% σε ποσοστιαίες μονάδες.

Οι Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 51.424 χιλ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 33,40% του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων και αυξήθηκαν κατά 1.845 χιλ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2016 που ήταν 49.579 χιλ. ευρώ, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 3,72%.

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από την έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Επιπλέον, την 30/06/2017 ο Όμιλος και η Εταιρία διέθεταν 14.033 χιλ. ευρώ και 10.985 χιλ. ευρώ μετρητά, αντίστοιχα (31/12/2016: 3.621 χιλ. ευρώ και 2.400 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα).

Δεδομένου ότι κατά την 30η Ιουνίου 2017 ο Όμιλος και η Εταιρία παρουσιάζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης κατά 55.774 χιλ. ευρώ και 35.725 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, υλοποιούν ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων με σκοπό τη μείωση του κόστους, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του εμπορικού κύκλου τους καθώς και την επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών αναγκών τους.

Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου, η Διοίκηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πιστώτριες τράπεζες προκειμένου να μετατρέψει σε μακροπρόθεσμο τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της Μητρικής Εταιρίας καθώς και της θυγατρικής της εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.».

 • Η οριστική υπογραφή της συμφωνίας, η οποία εκτιμάται κατά τη διάρκεια του β΄ εξαμήνου του 2017, αναμένεται να επιλύσει το εν λόγω ζήτημα
 • Καθώς δάνεια ύψους 61.272 χιλ. ευρώ και 46.892 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα τα οποία την 30η Ιουνίου 2017 παρουσιάζονται ως βραχυπρόθεσμα θα καταστούν μακροπρόθεσμα.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, η οποία θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του.

Κατά την 30η Ιουνίου 2017, ο αριθμός του προσωπικού της Μητρικής Εταιρίας διαμορφώθηκε σε 103
εργαζομένους (έναντι 110 την 30η Ιουνίου 2016) και του Ομίλου σε 962 εργαζομένους (έναντι 1.343 την 30η Ιουνίου 2016).

…………………

* ,