ΙΝ & ΟUΤ – 12 Mαίου

ΟΤΕ:

Ανδραγαθήματα (πρώην) managemet: Πληρωμή 1,5 δισ. ευρώ(!!!!!!!!!!!!) για την εξαγορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων) και καταβολή 2,8 δισ. ευρώ για το υπόλοιπο 25% της θυγατρικής του (τότε κατά 75%…) Cosmote (!!!!!!!!!!!!!)…
Που ήσουν βρε… Grego?????

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η πιο συνηθισμένη μορφή δείκτη που χρησιμοποιείται στην σύγκριση των αγορών είναι η σχέση της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης με το ΑΕΠ. Το πλεονέκτημα αυτού του δείκτη είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγκριτικά με το παρελθόν της ίδιας αγοράς αλλά και με άλλες αγορές που έχουν κοινά χαρακτηριστικά οικονομικής ανάπτυξης.
 • Η περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί μια ιδιομορφία καθώς είναι μια αναπτυσσόμενη οικονομία η οποία λειτουργεί με ένα νόμισμα ανεπτυγμένων κρατών..
 • Η ελληνική αγορά μετά την πρόσφατη ανοδική διαφυγή της αποτιμάται στο 30% του ΑΕΠ, ποσοστό αρκετά χαμηλό…
 • Αλλά όχι βέβαια στα μέχρι πρότινος απαξιωτικά ιστορικά χαμηλά που άγγιζαν αστεία ποσοστά.

Η ιστορική χαμηλή τιμή γράφτηκε στις 5 Ιουνίου του 2012 όταν ο δείκτης είχε βρεθεί στα περί του 10% με 11% επίπεδα σχέσης ΚΦΣΗΣ προς ΑΕΠ αντανακλώντας το ρίσκο εξόδου της χώρας από το ευρώ

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ: Οι τιμές που έγιναν οι τελευταίες ΑΜΟ στις ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ήσαν ίσως χειρότερες και από μια συγκέντρωση ιδρυτικού κεφαλαίου. Και τούτο διότι στοιχεία όπως η φήμη και πελατεία ή μερίδια αγοράς και δίκτυα έχουν κάποιο κόστος αντικατάστασης, ακόμα και αν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι αρνητικά. Αυτά τα στοιχεία αποτιμήθηκαν μηδέν, ή ακόμα χειρότερα υπό το μηδέν.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, για να μην…ξεφεύγουμε: Υπάρχουν (3) ειδών «χρηματιστηριακοί προφήτες» σύμφωνα με τον Burton Malkiel:
     
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν…
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν…
 • Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.

ΑΠΟΡΙΑ: Αναφορικά με τις οικονομικές προβλέψεις των διαφόρων καθηγητών, αλλοδαπών (κυρίως) πανεπιστημίων, έχουμε μια απορία.

 • Πότε προλαβαίνουν αυτοί οι καθηγητές πανεπιστημίων να αναλύουν την οικονομική κατάσταση σε διάφορες ξένες (για αυτούς) χώρες και να κάνουν τις προβλέψεις τους,
 • Να διδάσκουν στο πανεπιστήμιο, να δίνουν συνεντεύξεις σε όλο τον κόσμο
 • Και συγχρόνως να μπορούν να είναι και διευθυντικά στελέχη (CEO) σε εταιρίες συμβούλων;

Θα πρέπει να είναι υπεράνθρωποι, ή τσαρλατάνοι…

 • Όσον αφορά τους επαγγελματίες συμβούλους επενδύσεων, το κύριο ενδιαφέρον των περισσοτέρων είναι η αύξηση του δικού τους πλούτου και όχι αυτού των πελατών τους.

ΑΦΟΥ ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ 48,3 εκατ. ευρώ το 70% της ΚΟΡΡΕΣ, όλοι μπορούν να έχουν δικαίωμα στην ελπίδα…

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΡΕΣ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 30.432 32.392 -6 -1.960 30.218 32.013 394.186 30.322
Λοιπό ενεργητικό 33.217 32.912 1 305 32.821 37.288 483.060 37.158
Σύνολο ενεργητικού 63.649 65.304 -3 -1.655 63.039 69.301 877.246 67.480
Κεφάλαια εταιρείας 9.812 13.661 -28 -3.849 16.133 16.977 223.287 17.176
Κεφάλαια μειοψηφίας 0 -1.689 100 1.689 -1.119 -956 -254 -20
Μ/Μ χρέος 23.019 25.138 -8 -2.119 18.032 20.624 264.309 20.331
Βραχυπρόθεσμο 30.818 28.194 9 2.624 29.993 32.656 389.904 29.993
Σύνολο παθητικού 63.649 65.304 -3 -1.655 63.039 69.301 877.246 67.480
Πωλήσεις 55.914 54.554 2 1.360 54.493 50.555 563.577 43.352
Μεικτό κέρδος 36.604 35.452 3 1.152 34.986 31.041 353.845 27.219
EBITDA 5.786 4.899 18 887 8.213 5.097 82.488 6.345
EBIT 1.397 402 248 995 3.571 231 39.202 3.016
Κέρδος προ φόρων -2.039 -2.443 17 404 -147 -2.750 5.519 425
Φόροι + Μειοψηφία 254 -123 377 1.248 -887 8.948 688
Καθαρό κέρδος -2.293 -2.320 1 27 -1.395 -1.863 -3.429 -264
Μεικτό περιθώριο 65,5 65,0 1 0,5 64,2 61,4 62,8 62,8
Περιθώριο EBITDA 10,3 9,0 14 1,3 15,1 10,1 14,6 14,6
Περιθώριο EBIT 2,5 0,7 257 1,8 6,6 0,5 7,0 7,0
Περιθώριο κέρδους π.φ. -3,6 -4,5 20 0,9 -0,3 -5,4 1,0 1,0
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 15,4 18,3 -16 -2,9 23,8 23,1 25,4 25,4
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 84,6 81,7 4 2,9 76,2 76,9 74,6 74,6
Καθαρή απόδοση ιδίων -19,5 -15,6 -25 -3,9 -8,4 -11,0 -1,5 -1,5
EBITDA/Ενεργητικό 9,1 7,5 21 1,6 13,0 7,4 9,4 9,4
ΕΞΩΓΗΙΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: ΜΙΑ ανώτερη δύναμη πρέπει να κινεί τις τύχες των μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου.
 • Δεν εξηγούνται αλλιώς όλα αυτά τα εξωγήινα φαινόμενα, όλα αυτά τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας που επαληθεύονται στο ελληνικό ταμπλό…
 • Το ΧΑ έχει φθηνές εταιρείες και αυτό φαίνεται κάθε φορά που δημοσιεύουν ισολογισμούς οι εισηγμένες του.
 • Όμως η σχέση «φθηνή μετοχή» ως προς το «χρηματιστηριακό ενδιαφέρον» είναι μάλλον αντιστρόφως ανάλογη με τα αποτελέσματα.
Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά η «αγάπη» των επενδυτών με εταιρείες που τους έχουν μηδενίσει έως και τρεις φορές τα κεφάλαιά τους.
Δεν μπορεί να εξηγηθεί εύκολα το πώς κάποιος επιλέγει εταιρεία με ζημιές ανάλογες της αποτίμησης και να αγνοεί εταιρείες με κέρδη, καλή σχέση ξένων/ιδίων κεφαλαίων και χαμηλό p/bv.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: Η Καθαρή Θέση είναι το σύνολο των επενδύσεων που έχουν εισρεύσει στην επιχείρηση συν τα αποθεματοποιημένα κέρδη κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, αυτά δηλαδή που μετά την αφαίρεση της φορολογίας δεν μοιράζονται ως μερίσματα στους επενδυτές.

Αν θέλουμε να υπολογίσουμε την Καθαρή Θέση, τότε αρκεί να αφαιρέσουμε από το Ενεργητικό της επιχείρησης το σύνολο των Υποχρεώσεων της.

Θεωρητικά αυτό που προκύπτει είναι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων όταν αποπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της.

Συνήθως όμως ο υπολογισμός της δεν είναι απλός…

 • Γιατί η πραγματική αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως π.χ. των ακινήτων, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί.
 • Επίσης ορισμένα περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται στα λογιστικά βιβλία με την τιμή αγοράς τους, κι όχι με την τωρινή αξία τους.

Αυτή η παρατήρηση δημιουργεί ένα πρόσθετο λόγο επιφύλαξης:

 • Μια αρνητική καθαρή θέση ενδέχεται να εκφράζει μια ακόμα πιο δυσμενή κατάσταση ενώ η λογιστική απεικόνιση του τραπεζικού δανεισμού είναι μέγεθος που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση..

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου η Καθαρή Θέση «αδικείται».

Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν πολλά μετρητά που δεν μπορούν να απομειωθούν ή συμμετοχές και πάγια που δεν απεικονίζονται ορθά…

 • έχουν μείνει δηλαδή σε ιστορικές τιμές κτήσης ενώ η αξία τους έχει βελτιωθεί από την κερδοφορία τους.

Αυτές οι περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες στα Χρηματιστήρια αφού όσες εισηγμένες έχουν λογιστικό «λίπος» φροντίζουν να το δείχνουν προκειμένου να εξασφαλίζουν γραμμές χρηματοδότησης χρησιμοποιώντας τα ως καλύμματα σε δάνεια

 • ή να μπορούν να διανέμουν ικανοποιητικά μερίσματα στους μετόχους τους μέσα από την διανομή μέρους των αποθεματικών τους.

CHIPITA: Νέα μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή ρευστού στους μετόχους της, αυτή τη φορά ύψους 14,98 εκατ. ευρώ, αποφάσισε τον περασμένο μήνα η βιομηχανία τροφίμων Chipita.

Η επιχείρηση το 2017 είχε αποφασίσει να διαθέσει στους μετόχους της 10,10 εκατ. ευρώ, ως επιστροφή κεφαλαίου, κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων για ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της. Επίσης 10,10 εκατ. ευρώ είχαν διατεθεί στους μετόχους της το 2016, ενώ το 2015 είχαν διατεθεί 10,20 εκατ. ευρώ, κατόπιν αντίστοιχων αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων της για ισόποσες μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της. Το συνολικό ποσό που επέστρεψε στους μετόχους από τα μέσα του 2015 ως τον Απρίλιο του 2018 ανέρχεται σε 45,38 εκατ. ευρώ.

 • Κατά το 2016 η Chipita, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της που δημοσιοποιήθηκε από το ΓΕΜΗ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα ύψους 432,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,15% (+43,4 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση.

Η αύξηση αυτή προήλθε κατά βάση από την εκ νέου διεύρυνση των πωλήσεων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά 14,1%, καθώς αυτές σημείωσαν αύξηση, μεταξύ άλλων, 15% στη Ρουμανία και 13,5% στην Πολωνία, όπου από τα τέλη του 2016 τέθηκε σε λειτουργία νέα γραμμή παραγωγής bake rolls για εξαγωγές, κυρίως, στη Γερμανία και άλλες γειτονικές χώρες. Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου στις περισσότερες από τις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται.

ΟΜΙΛΟΣ CHIPITA 2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2013
(χιλ. ευρώ)
2013-2015
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 707.059 701.498 1 5.561 745.571 2.154.128 718.043
Λοιπό ενεργητικό 157.535 162.376 -3 -4.841 127.959 447.870 149.290
Σύνολο ενεργητικού 864.594 863.874 0 720 873.530 2.601.998 867.333
Κεφάλαια εταιρείας 477.809 439.584 9 38.225 437.755 1.355.148 451.716
Κεφάλαια μειοψηφίας -195 2.649 -2.844 3.212 5.666 1.889
Μ/Μ χρέος 67.961 82.964 -18 -15.003 84.295 235.220 78.407
Βραχυπρόθεσμο 319.019 338.677 -6 -19.658 348.268 1.005.964 335.321
Σύνολο παθητικού 864.594 863.874 0 720 873.530 2.601.998 867.333
Πωλήσεις 388.863 357.700 9 31.163 319.192 1.065.755 355.252
Μεικτό κέρδος 187.771 170.740 10 17.031 126.936 485.447 161.816
EBITDA 58.808 59.669 -1 -861 38.943 157.420 52.473
EBIT 21.281 21.188 0 93 1.623 44.092 14.697
Κέρδος προ φόρων 62.685 12.530 400 50.155 -10.874 64.341 21.447
Φόροι + Μειοψηφία 6.467 -939 7.406 10.158 15.686 5.229
Καθαρό κέρδος 56.218 13.469 317 42.749 -21.032 48.655 16.218
Μεικτό περιθώριο 48,3 47,7 1 0,6 39,8 45,5 45,5
Περιθώριο EBITDA 15,1 16,7 -10 -1,6 12,2 14,8 14,8
Περιθώριο EBIT 5,5 5,9 -7 -0,4 0,5 4,1 4,1
Περιθώριο κέρδους π.φ. 16,1 3,5 360 12,6 -3,4 6,0 6,0
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 55,2 51,2 8 4,0 50,5 52,3 52,3
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 44,8 48,8 -8 -4,0 49,5 47,7 47,7
Καθαρή απόδοση ιδίων 12,3 3,1 297 9,2 -4,8 3,6 3,6
EBITDA/Ενεργητικό 6,8 6,9 -1 -0,1 4,5 6,0 6,0

 

Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
LEYENDA INVESTMENTS LTD 32,61 32,61 26 Απρ 2018 Εταιρική πράξη
DYNAPLUS HOLDINGS LTD 25,0 25,0 26 Απρ 2018 Εταιρική πράξη
ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 23,04 23,04 26 Απρ 2018 Εταιρική πράξη
ZAITECH FUND A.K.E.Σ. 6,97 6,97 26 Απρ 2018 Εταιρική πράξη
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,440 0,510 4,64
30 ημερών 0,434 0,600 -2,75
3 μηνών 0,424 0,600 6,28
6 μηνών 0,238 0,661 63,53
12 μηνών 0,238 0,777 -29,95
 • ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΑΜΚ κατά 3 εκατ. ευρώ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 23.346.786 Κ/ΦΣΗ  11.580.006 ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 

 • Στοιχεία και Πληροφορίες ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (2017,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Το τι θα κάνει στο ταμπλό, δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εκτίμησης…
 • Στην VNK Capital LTD, συμφερόντων της οικογένειας Κάτσου έχει περάσει όπως ξέρετε το 25% της Foodlink
 • κι αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο!!

 

Print Friendly, PDF & Email