IN & OUT από και για τον κόσμο του Χ.Α. 30/9

________

ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙΣ να τους ξεχάσεις, δεν σε αφήνουν οι “μπαγάσες”…

_____

.

Ξανά η ΑΕΓΕΚ στο ταμπλό – Δεν βάζουν μυαλό οι αρμόδιοι(;)

27.09.2017 13:57 
Ξανά η ΑΕΓΕΚ στο ταμπλό – Δεν βάζουν μυαλό οι αρμόδιοι;

Επέστρεψε πάλι η ΑΕΓΕΚ στο ταμπλό του ΧΑ αφού χθες δημοσίευσε αποτελέσματα χρήσης 2016.

Το θέμα είναι πως σε λίγες μέρες λήγει η περίοδος δημοσίευσης αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Θα προλάβει η εταιρεία να βγάλει και αυτά τα αποτελέσματα εντός προθεσμίας ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα αναστείλει ξανά τη διαπραγμάτευση όπως έχει κάνει δύο φορές στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο;;

Αναρωτιόμαστε δηλαδή, αν έλαβε κάποια διαβεβαίωση από την εταιρεία ότι θα δημοσιεύσει μέχρι την Παρασκευή και εξάμηνο, ή δεν ασχολήθηκε και αρκέστηκε στο τυπικό. Και επομένως τη Δευτέρα θα έχουμε πάλι αναστολή για τρίτη φορά;

________

ΤΕΛΙΚΑ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα βγάλει αποτελέσματα την Πέμπτη το βράδυ και φυσικά την Παρασκευή, σε δουλειά να βρισκόμαστε, δηλαδή…. είχαμε το…

Δελτίο Τύπου

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της

«ΑΕΓΕΚ Α.Ε.» 

_________

.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: Ήρθε και ο Οκτώβριος, την Δευτέρα θα έχουμε 2/10… Αυτό το νομοσχέδιο για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, προχωράει καθόλου; Και γεφύρι της ΑΡΤΑΣ να ήταν, θα το είχαν τελειώσει by now!

__________

.

TEXNIKH ANAΛΥΣΗ – Απόστολος Μάνθος

 • Σε αυτή τη φάση της Αγοράς το ζητούμενο για το “στρατόπεδο” των “Bears” είναι το “σύρσιμο” του Δείκτη προς την περιοχή των 715 μονάδων
 • Καθώς μόνο έτσι θα καταφέρουν να “ξεκλειδώσουν” τον “κατηφορικό δρόμο “για τις 686 μονάδες.
 • Αντιθέτως η αποτύπωση ενός ισχυρού ανοδικού “πατήματος” πέριξ των 750 μονάδων, θα οδηγήσει εκ νέου το Γενικό Δείκτη προς το ψυχολογικό όριο των 800 μονάδων.
 • Όσον αφορά τον Τραπεζικό Δείκτη, το διαγραμματικό “Ripper” του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει τα έντονα καθοδικά δεδομένα είναι η επιτυχημένη αρπαγή των 900 με 912 μονάδων.
 • Όσο όμως παραμένει κάτω από το εν λόγω επίπεδο και κυρίως κάτω από το όριο των 860 μονάδων, η βραχυχρόνια τάση θα είναι πτωτική με πρώτο στόχο τις 665 μονάδες.

___________

.

ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΣ: Σταματείστε να ασχολείσθε με ΔΕΙΚΤΕΣ που δεν έχουν καμμία σχέση με την πραγματικότητα…

 • ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙΤΕ σε … STOCK PICKING που έκανε θαύματα και στην πλέον μαύρη περίοδο της σύγχρονης οικονομικής ζωής της χώρας…
 • ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ…
 • ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ; ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ…

____________

.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΞΑΝΑ και ΞΑΝΑ

 Sep 28

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: Είχαμε αλλαγές στις πρώτες θέσεις των κεφαλαιοποιήσεων στο τέλος του εννεαμήνου: ΕΕΕ (10,4 δισ.), ΟΤΕ (5 δισ.), ΟΠΑΠ (2,95 δισ.), Εθνική (2,6 δισ.) και Alpha Bank (2,58 δισ. ευρώ).
 • ΠΕΜΠΤΗ σερί εβδομάδα στο ΜΕΙΟΝ, με τον ΓΔ να υποχωρεί 2,37%, τον ΔΤΡ  9,84%
 • Η μέση ημερήσια μικτή αξία συναλλαγών ενισχύθηκε κατά 24% και διαμορφώθηκε στα 101 εκατ.
 • Πτωτικός και ο Σεπτέμβριος, με μηνιαίες απώλειες 8,46% για τον ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΕΝΙΟ και μεγάλες απώλειες 22,38% για τον ΚΟΜΦΕΤΙ.
 • ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ο μεν πρώτος έχει άνοδο 17,4%, ο δε δεύτερος απώλειες 4%…

____________

.

ΕΛΤΟΝ – ΕΛΤΡΑΚ και κυρίως ΙΚΤΙΝΟΣ…

____________

.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ – ΕΞΑΜΗΝΟ 

AΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 399,2 εκατ. ευρώ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  424 εκατ. από 384 εκατ. ευρώ

Αποθέματα: 55,2 εκατ. από 56,6 εκατ. ευρώ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από Πελάτες: 261,7 εκατ. ευρώ από 280 εκατ. ευρώ…

Η  Καθαρή  Δανειακή  Θέση  του  Ομίλου  (διαθέσιμα  μείον  δανειακές  υποχρεώσεις)  ανήλθε  την
30.06.2017 σε περίπου μείον 463 εκατ. ευρώ έναντι μείον 403 εκατ. Καθαρής Δανειακής Θέσης την
31.12.2016.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Ο  κύκλος  εργασιών  προς  τρίτους  από  συνεχιζόμενες  δραστηριότητες  ανήλθε  σε  604  εκατ.  ευρώ περίπου, έναντι 581 εκατ. ευρώ το 2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 4%  περίπου, κυρίως  λόγω των αυξημένων εργασιών του κλάδου ενέργειας και του κλάδου παραχωρήσεων.
ΚΕΡΔΗ: Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 35,6 εκατ. ευρώ, έναντι 24,0  εκατ.  ευρώ  το  2016,  επηρεασμένα  θετικά  κυρίως  από  τα  αυξημένα  κέρδη  του
κατασκευαστικού κλάδου και των μη επαναλαμβανόμενων ζημιών από αποτιμήσεις χρεογράφων.
 
ΕΒΙΤDA: Τα  Λειτουργικά  κέρδη  προ  αποσβέσεων,  μη  συμπεριλαμβανομένων  των  μη  ταμειακών
αποτελεσμάτων από  τις  συνεχιζόμενες δραστηριότητες (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκαν
σε  160,8  εκατ.  ευρώ,  έναντι  122,7  εκατ.  ευρώ  την  αντίστοιχη  περίοδο  του  2016  σημειώνοντας
αύξηση  κατά  31,0%,  κυρίως  λόγω  των  αυξημένων  λειτουργικών  κερδών  των  Κατασκευαστικών
εργασιών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ κατά 23 εκατ. ευρώ.
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ+Δ/ΝΤΩΝ: 1,51 εκατ. ευρώ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  1604 από 1782 άτομα.

Το  ανεκτέλεστο  υπόλοιπο  υπογεγραμμένων  συμβάσεων  την  30.06.2017  ανήρχετο  στο  ποσό  των
1.950 εκατ. ευρώ.

____________

MLS: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 24,63 εκατ. ευρώ από 23,88 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 3,3 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 1,7 εκατ. από 2 εκατ. ευρώ ΕΒΙΤΔΑ 3,87 εκατ. από 4 εκατ. ευρώ το 2016, ΠΩΛΗΣΕΙΣ 11,6 εκατ. από 11,5 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ: 5,6 εκατ. ευρώ (υπερκαλύπτει τον δανεισμό) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 6,85 εκατ.ευρώ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 7,05 εκατ. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 2,57 εκατ. ευρώ.

ΑS.CO: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 24,1 εκατ. ευρώ από 23,4 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 1,21 εκατ. από 0,98 εκατ. ευρώ ΕΒΙΤΔΑ 1,8 εκατ. από 1,63 εκατ. ευρώ το 2016, ΠΩΛΗΣΕΙΣ 11,75 εκατ. από 10,45 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ: 4,3 εκατ. ευρώ (υπερκαλύπτει τον δανεισμό) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 13,66 εκατ.ευρώ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 1,92 εκατ. ευρώ.

DIONIC: Τι άλλο από ζημιές και μάλιστα σημαντικά ενισχυμένες… Από τα  ΜΕΙΟΝ 2,1 εκατ. πέρυσι στα ΜΕΙΟΝ 3,25 εκατ. ευρώ… ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 10,56 εκατ. από ΜΕΙΟΝ 7,69 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 62 εκατ. από 59 εκατ. ευρώ κ.λπ κ.λπ κ.λπ…

PROFILE: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ από 17,35 εκατ. σε 17,44 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 5,1 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 173,7 χιλ. από 261,5 χιλ. ευρώ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 4,54 εκατ. από 4,39 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ: 5,7 εκατ. ευρώ (υπερκαλύπτει τον δανεισμό) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 6,27 εκατ.ευρώ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 2,2 εκατ. ευρώ.

ΛΟΥΛΗ: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 90,26 εκατ. ευρώ από 90,38 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 39,63 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 1,08 εκατ. από 0,83 εκατ. ευρώ ΕΒΙΤΔΑ 4,58 εκατ. από 4,8 εκατ. ευρώ το 2016, ΠΩΛΗΣΕΙΣ 45,13 εκατ. από 48,9 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ: 8,08 εκατ. ευρώ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 31,22 εκατ.ευρώ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 16,32 εκατ. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 0,6 εκατ. ευρώ.

EΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 6ΜΗΝΟ από την ΕΥΑΘ: Τα μετά Φόρων Κέρδη, διαμορφώθηκαν σε  9,7 εκατ. από 5,5 εκατ. μία αύξηση 76,58%. Τα EBITDA ανήλθαν σε € 16,3 εκατ. έναντι € των 13 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 25,86%. Τα ταμειακά διαθέσιμα σε € 71,1 εκατ. έναντι € 57 εκατ. την 31/12/2016 σημειώνοντας αύξηση 25,68%.

ΔΡΟΜΕΑΣ: Με μία λέξη… ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ!

ΒΙΣ: Από κέρδη 0,39 εκατ. γύρισε σε ζημίες 0,44 εκατ. ευρώ και -60% τα ΕΒΙΤDA.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ: Πολύ καλό 6μηνο με σημαντική αύξηση πωλήσεων, κερδών, ebitda κ.λπ.

ΕΥΔΑΠ: Κ/φση 645 εκατ. δεν έχει δανεισμό και ΤΑΜΕΙΑ γεμάτα 265 εκατ. ευρώ. Αύξηση κερδών από 7,3 σε 11,9 εκατ. ευρώ, μείωση ebitda από 43 σε 29 εκατ. ευρώ, -2% oi πωλήσεις.

ΕΚΤΕΡ: Μείωση κύκλου εργασιών από 5,7 σε 3 εκατ., ζημίες 680 χιλ. από κέρδη 112 χιλ. ευρώ, ebitda αρνητικά 807 χιλ. από +329 χιλ. ευρώ. Ταμείο 5,36 εκατ. από 6,6 εκατ. δανεισμός μηδέν και καθαρή θέση 20,2 εκατ. από 21,3 εκατ. ευρώ.

ΔΟΥΡΟΣ: Ζμίες 350 χιλ. ευρώ, καθαρή θέση μόλις +278 χιλ. ευρώ, πωλήσεις 1,54 εκατ. και ebitda 11,4 χιλ. ευρώ. Δανεισμός 4,4 εκατ.

ΜΠΗΤΡΟΣ: Καθερή θέση μόλις 148 χιλ. ευρώ από 4,76 εκατ. ευρώ, καθαρός δανεισμός 116 εκατ. ευρώ, πωλήσεις 19,8 εκατ. και ζημίες 4,6 εκατ. από 2,2 εκατ. ευρώ. Εβιτda 403 χιλ. από 1,54 εκατ. ευρώ.

MEDICON ΕΛΛΑΣ: Στα μαχαίρια με τις τράπεζες, πάρτι αμοιβών στην ελίτ περί τα 800 χιλ. ευρώ το 2016 που θα συνεχιστεί και το 2017,…

ΙΝΤΕΡΤΕΚ-ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ: Μείωση ζημιών από 1,29 εκατ. σε 388 χιλ. ευρώ, θετικά ebitda 99 χιλ. από -390 χιλ. ευρώ, ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10,2 από 10,55 εκατ. ευρώ, δάνεια 3,2 εκατ., στα ταμεία 69 χιλ. ευρώ.

MODA BAGNO: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ μειώθηκαν από 19 εκατ. σε 17,4 εκατ. ευρώ, ζημίες 2,24 εκατ. από -162 χιλ. ευρώ, αρνητικά EBITDA 1,6 εκατ. από +438 χιλ. ευρώ, δανεισμός 9,7 εκατ. από 13,1 εκατ., ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 14,3 εκατ. ευρώ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 1,7 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ 370 χιλ. ευρώ.

ΜΟΥΖΑΚΗΣ: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ από 33,11 εκατ. σε 33,54 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 1,3 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 433 χιλ. από ζημίες 216 χιλ. ευρώ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 3,07 εκατ. από 3,38 εκατ. ευρώ, ΕΒΙΤDA 666,3 χιλ. από 272 χιλ. ευρώ. ΤΑΜΕΙΟ: 150 χιλ. ευρώ.

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Πωλήσεις 52 εκατ. από 42,6 εκατ., ζημίες 874 χιλ. από -2,57 εκατ.ευρώ, ΕΒΙΤDΑ 2,36 εκατ. από 1,32 εκατ. ευρώ, ΙΔΙΑ κ/Φ 31,44 εκατ. από 32,38 εκατ., ΤΑΜΕΙΟ 3,27 εκατ. και ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 78,1 εκατ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 36 εκατ., ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 25,3 εκατ. ευρώ…

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Πωλήσεις 37,7 εκατ. από 38,6 εκατ., ζημίες 913 χιλ. από -3,61 εκατ.ευρώ, ΕΒΙΤDΑ 5 εκατ. από 1,4 εκατ. ευρώ, ΙΔΙΑ Κ/Φ 29,9 εκατ. από 30,81 εκατ., ΤΑΜΕΙΟ 19,15 εκατ. από 10,8 εκατ.και ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 59,8 εκατ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 41,8 εκατ., ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2,86 εκατ. ευρώ… ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 3,34 εκατ. ευρώ.

 

* ,