IN & OUT από και για τον κόσμο του Χ.Α. 01/10

EΞΑΜΗΝΑ: Μια ευδιάκριτη αλλά και σημαντική σε μέγεθος ομάδα ομίλων μεγάλης ή μικρομεσαίας  και μικρότερης κεφαλαιοποίησης εξακολουθεί να δικαιώνει τον μ/μ και την επιμονή του σε αυτές… Και με αυτές θα πορευτούμε… ΠΑΤΑΓΟ κάνoυν και οι ΤΟΡ21 επιλογές του από το 2015 μάλιστα… Στις οποίες προστέθηκαν πολύ έγκαιρα και οι υπόλοιπες που έκαναν την επαναφορά τους…

To Top21 του ελληνικού χρηματιστηρίου…

……………….

ΕΞΑΜΗΝΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Στέφανος Kοτζαμάνης[email protected]

………………………

ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ότι απαιτείται η… ακτινοσκόπηση των μεγεθών, δεν αρκεί μόνον η… ΒΙΤΡΙΝΑ τους που πολλές φορές είναι και παραπειστική…

………………….

  • ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: AΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 114,5 εκατ. ευρώ

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 85.303 χιλ., έναντι Ευρώ 82.554 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,33%.

 ΤαEBITDA ανήλθαν σε Ευρώ 14.156 χιλ., αυξημένα κατά 40% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο
EBITDA της ίδιας περιόδου το 2016, Ευρώ 10.116 χιλ..

 Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 5.145 χιλ., έναντι Ευρώ 1.151 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 347%, περίπου.

 Ο μέσος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν, 2.892 άτομα (2.859 την αντίστοιχη περίοδο του 2016), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%.

  • Ο πιστωτικός κίνδυνος αναλύεται ως κάτωθι: (ποσά σε χιλ. Ευρώ)

30/6/2017   31/12/2016
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.254      12.182
Εμπορικές απαιτήσεις                         110.851   102.270
Λοιπές απαιτήσεις                                  17.619      10.421
Λοιπά μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία                                 278           277
ΣΥΝΟΛΟ                                               133.002    125.150

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας 65.767 από 60.654 χιλ. ευρώ

Ο μέσος όρος προσωπικού για την περίοδο 01/01/2017 έως 30/06/2017 ανέρχεται σε 2.747 για την Εταιρεία και 2.892 για τον Όμιλο (01/01/2016 έως 30/06/2016: 2.720 για την Εταιρεία και 2.859 για τον Όμιλο).

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 144.045 από 144.880

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 2,46 εκατ. ευρώ από αρνητικές 5,2 εκατ. το 2016…

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,0589 από 0,0128 ευρώ

………………………

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Αν και η προίκα της είναι κυριολεκτικά ανυπολόγιστη, εν τούτοις η ηγεσία του ομίλου ολοένα και την μειώνει… Από το κακό στο χειρότερο και ο Θεός να τους βάλει μυαλό…

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου του Α’ εξαμήνου 2017 ανήλθε στο ποσό των € 6,30
εκατ. έναντι € 10,57 εκατ. της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου Α’ εξαμήνου 2016 μειωμένος κατά
40% περίπου.

Η μεταβολή στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων από κατασκευαστικά συμβόλαια,καθώς τα έργα τα οποία εκτελεί η εταιρεία έχουν περιέλθει σε στάδιο τελικής ολοκλήρωσης και οριστικής παραλαβής.

· Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα το Α’ εξάμηνο του 2017, διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν
στο ποσό των € 8,3 εκατ. από επίσης ζημίες € 2,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2016. Η επιβάρυνση του μικτού αποτελέσματος είναι ως αποτέλεσμα κυρίως της μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας της εταιρείας εντός της περιόδου.

· Τα EBITDA το Α’ εξάμηνο του 2017 ήταν ζημιογόνα και ανήλθαν σε € 5,11 εκατ. έναντι κερδών € 1,13 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2016. Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν συγκριτικά με την περίοδο του 2016, λόγω της μειωμένης κατασκευαστική δραστηριότητας του ομίλου καθώς τα έργα τα οποία εκτελούσε ο όμιλος έχουν περιέλθει σε στάδιο ολοκλήρωσης και οριστικής παραλαβής.

· Το Χρηματοοικονομικό Κόστος του Ομίλου μειώθηκε κατά 7,4%

· Τα Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων το Α’ εξάμηνο 2017 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και
ανήλθαν σε € 10,54 εκατ. έναντι επίσης ζημιών € 4,53 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2016.

· Τα Ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους το Α’ εξάμηνο 2017 διαμορφώθηκαν και αυτά
ζημιογόνα και ανήλθαν σε € 9,32 εκατ. έναντι επίσης ζημιών ύψους € 5,78 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο 2016.

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής 269.870.799 από 277.613.260

………………………

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ – Οικονομικά αποτελέσματα

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν
σε €197,4 εκατ. έναντι €185,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Ο όμιλος της INTRASOFT
INTERNATIONAL με πωλήσεις 86 εκατ. συνεισφέρει στις ενοποιημένες πωλήσεις με το μεγαλύτερο
ποσοστό. Ακολουθεί ο όμιλος της ΙΝΤΡΑΚΑΤ με ενοποιημένο κύκλο εργασιών €78,1 εκατ. και τέλος
η IDE με πωλήσεις €36,6 εκατ.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώνεται σε €13,8
εκατ. έναντι €12,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016, καταγράφοντας αύξηση κατά 14%. Τα
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανέρχονται σε €1,1 εκατ. έναντι οριακής ζημιάς € 0,07
εκατ. Η INTRASOFT INETRNATIONAL και η IDE είναι κερδοφόρες με €1,7 εκατ. κέρδη προ φόρων κάθε  μία.

Το αποτέλεσμα μετά φόρων είναι ζημία €1,3 εκατ. έναντι ζημίας €2,3 εκατ. το Η1 2016. Θετικό
ωστόσο είναι το αποτέλεσμα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας κατά € 0,1 εκατ. (ΕΑΤΑΜ Η1
2016: € -2,3 εκατ.)

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε €271,1 εκατ. έναντι €272,2 εκατ. την
31/12/2016. Επισημαίνεται ότι ορισμένα κονδύλια του ισολογισμού 31/12/2016 έχουν
αναπροσαρμοστεί σε σχέση με τα δημοσιευμένα. Τα Ίδια Κεφάλαια της μητρικής Εταιρείας ανέρχονται
σε €268,3 εκατ.

Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30/6/2017 σε €764,2 εκατ. έναντι €728,6
εκατ. την 31/12/2016, ενώ της Εταιρείας σε €309,4 εκατ. παρουσιάζοντας ελάχιστη μεταβολή σε
σχέση με την 31/12/2016.

Το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου την 30/6/2017 ανέρχεται σε €186,9 εκατ., αυξημένος σε σχέση
με την 31/12/2016 κατά €8,9 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός ωστόσο διαμορφώθηκε σε €50,7 εκατ.
έναντι €70 εκατ. την 31/12/2016, ενισχυμένος από τα αυξημένα διαθέσιμα του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ (προκαταβολή FRAPORT για τα 14 αεροδρόμια)… .

…………………….

 

  • Το βασίλειο της Ισπανίας είναι ένα πολυεθνικό κράτος

Η Καταλονία δεν είναι απλώς μια επαρχία της Ισπανίας, είναι αυτόνομη επικράτεια με δική της Βουλή και Κυβέρνηση.

Οι Καταλανοί είναι διεθνώς αναγνωρισμένο έθνος διαφορετικό από τους Ισπανούς. Στο παρελθόν η Καταλονία υπήρξε ανεξάρτητο βασίλειο.

Το βασίλειο της Ισπανίας είναι ένα πολυεθνικό κράτος που αποτελείται από τα παλιά βασίλεια της ιβηρικής που ενώθηκαν υπό ένα στέμμα.

Εκτός από τους Καταλανούς άλλες εθνότητες υπό το ισπανικό στέμμα είναι οι Βάσκοι, οι Αραγωνέζοι, οι Καλλαίκοι (Κέλτες) της Γαλικίας, οι Αστουριανοί κ.α.

Στην Ισπανία οι επίσημες γλώσσες είναι πέντε και οι αναγνωρισμένες τρεις. Το βασίλειο της Ισπανίας δεν είναι ένα εθνικό κράτος, όπως λαθεμένα νομίζουν οι περισσότεροι, αλλά ένα πολυεθνικό κράτος. Η οικονομική κρίση, που προκάλεσε η γερμανική λιτότητα στην Ευρώπη, έχει πυροδοτήσει τα αποσχιστικά κινήματα στην Ισπανία.

………………………..