In & Out από τον κόσμο του Χ.Α και των Αγορών (30.9.2020)

PERFORMANCE: Δεν άρεσε στους παιχταράδες στα 2,5000-2,800-3,000-3,5000 κοκ… Γιατί δεν έκανε κομμάτια και πως θα έφευγαν μετά… Δυστυχώς για τους ίδιους (εμάς, τι μας νοιάζει άλλωστε), αλλά τέτοια μυαλά κουβαλάνε οι περισσότεροι από τους εναπομείναντες ενεργά κινούμενους στο Χ.Α.

  • Κι ατυχώς για την Αγορά, μέχρις ότου πεισθούν και επανέλθουν τα σοβαρά ιδιωτικά χαρτοφυλάκια που έχουν ρίξει μαύρη πέτρα πίσω τους. Τα οποία όμως αν δουν σοβαρά δείγματα γραφής, θα επανέλθουν και μάλιστα γρήγορα. Επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση από τους καθορίζοντας την τύχη του Χ.Α.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Ποιος τα πιάνει… CENER: Πήραν κι αυτά τον δρόμο τους… REDS-ΚΑΜΠΑΣ: Το κυνηγούσαν πριν λίγες μέρες και στα 1,3000 ευρώ έχοντας ξεκινήσει πριν 2 μέρες από τα 0,9000. Τώρα γύρισε στα 1,1000 και έχει κάνει 600 τμχ(!).

Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
29/9/2020 1,1200 -2,18% 1,1000 1,1500 1,1000 3.242 3.669,30
28/9/2020 1,1450 -0,43% 1,1300 1,1600 1,1300 2.255 2.582,65
25/9/2020 1,1500 0,44% 1,1200 1,1500 1,1150 700 798,25
24/9/2020 1,1450 -2,97% 1,1300 1,1500 1,1000 31.500 35.621,50
23/9/2020 1,1800 0,00% 1,1750 1,1950 1,1200 47.730 55.335,46
22/9/2020 1,1800 -0,84% 1,1850 1,2200 1,1300 21.544 25.113,50
21/9/2020 1,1900 2,15% 1,1200 1,2100 1,1200 46.971 55.068,00
18/9/2020 1,1650 -6,43% 1,2100 1,2300 1,1600 28.264 33.991,34
17/9/2020 1,2450 7,33% 1,1600 1,2850 1,1600 220.708 273.367,02
16/9/2020 1,1600 29,75% 0,9140 1,1600 0,8900 135.239 151.143,71
15/9/2020 0,8940 -0,22% 0,8980 0,9000 0,8500 8.175 7.257,53
  • ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ η μητέρα ανεβαίνει κάθε μέρα και υψηλότερα (και καλά κάνει, να ανεβαίνουν τα χαρτιά θέλουμε), αλλά οι… λεγάμενοι ξέρουν με χαρτί και καλαμάρι τι εστί REDS και τι προοπτικές έχει.

Η εταιρεία “AVE A.E” σε συνέχεια της δημοσίευσης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο 01.01.-30.06.2020 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 58,58 εκ. Ευρώ για τον όμιλο και 6,37 εκ. Ευρώ για την εταιρεία έναντι 19,37 εκ. Ευρώ για τον όμιλο και 0,84  εκ. Ευρώ για την εταιρεία της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Η αύξηση αυτή σε επίπεδο ομίλου προέρχεται από την ενσωμάτωση της εταιρείας «KRISTELCOM LIMITED» για ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 που η «KRISTELCOM LIMITED» ενσωματώθηκε μόνο για ένα μήνα (από τις 07/06-30/06/2019).

Αντίστοιχα η αύξηση σε εταιρικό επίπεδο οφείλεται στην ενσωμάτωση των θυγατρικών ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. από την 01/01/2020 στη  μητρική εταιρεία συνεπεία της από 31/12/2019 σχετικής πράξης συγχώνευσης.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDAτου Ομίλου για το εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 272 χιλ. Ευρώ  έναντι ζημιάς 132 χιλ. Ευρώ το 2019. Τα σχετικά μεγέθη  για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε ζημιές 980 χιλ. Ευρώ προερχόμενες κυρίως από την αναστολή λειτουργίας των ψυχαγωγικών πάρκων με κρατική εντολή λόγω COVID-19, και  469 χιλ. Ευρώ για το εξάμηνο του 2019 αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα  μετά από φόρους του Ομίλου  για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες  διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,19 εκ. Ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι ζημιών 4,76 εκ. Ευρώ της  αντίστοιχης περιόδου του 2019. Σε επίπεδο Εταιρείας τα αποτελέσματα  μετά από φόρους ήταν θετικά κατά 2,73 εκ. Ευρώ στο υπό εξέταση εξάμηνο, έναντι αρνητικού  ποσού ύψους 3,31 εκ. Ευρώ την  αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το ‘Α 6μηνο της τρέχουσας χρήσης είναι το προσύμφωνο για μεταβίβαση των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος (75,56%) στη θυγατρική εταιρεία Ster Cinemas η οποία υλοποιήθηκε εντός του Ιουλίου 2020. Η ζημία που επιβάρυνε τον όμιλο ο κλάδος της εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών αιθουσών λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί από την Πολιτεία στη λειτουργία των κινηματογράφων ανήλθε κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης σε 1,81 εκ. Ευρώ ωστόσο λόγω της μεταβίβασης του εν λόγω κλάδου, θα έχουν μηδενική επίπτωση εφεξής.

Τέλος ο Όμιλος στις 30.06.2020 υπέγραψε σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, συνέπεια της οποίας ήταν η διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου προς την Τράπεζα Πειραιώς τρέχουσας αξίας 10,28 εκ. Ευρώ και η αναδοχή από την 30.06.2020 και τούδε των ανωτέρω απαιτήσεων της Τράπεζας από την DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED η οποία θα εξυπηρετεί το δάνειο σύμφωνα με τους οικείους όρους που διέπουν τις σχετικές δανειακές συμβάσεις. Η ανωτέρω περιγραφείσα διαγραφή των 10,28 εκ. Ευρώ επηρέασε ισόποσα θετικά τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου κατά το ‘Α εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Εντός του Ιουλίου ο Όμιλος υπέγραψε και δεύτερη σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους σύμφωνα με την οποία διαγράφτηκαν δανειακές οφειλές ποσού 5,52 εκ. Ευρώ, ωφέλεια η οποία θα αναμορφώσει ανάλογα θετικά τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου κατά το 2ο εξάμηνο της χρήσης.


ΑΒΕ – Πολύ δραστήρια η διοίκηση του ομίλου με τους μεγαλομετόχους να την στηρίζουν συνεχώς με πολύ δυνατές ενέσεις ρευστότητας ενώ πολύ σύντομα το όνομα της θα συμπεριλαμβάνεται στη λίστα εκείνων που θα καταθέσουν αίτηση στον διαγωνισμό**ΑΔΕΙΑ  Ιντερνετικού στοιχήματος. Και θα την λάβουν, γιατί έχουν τα μπικικίνια, τα 5 εκατ. ευρώ δηλ..

**ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ δεν υπάρχει διαγωνισμός, αλλά όποιος “παίκτης” ζητήσει άδεια την λαμβάνει καταβάλλοντας ως αντίτιμο ένα τίμημα και υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτει τις συμβατικές απαιτήσεις που θέτει ο κανονισμός. Αν θυμόμαστε καλά, προβλέπονται δύο τύποι αδειών, 7ετούς διάρκειας. Η μία αφορά τη διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος (αθλητικό και μή στοίχημα), και χορηγείται έναντι 3 εκατ. ευρώ και η δεύτερη τη διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων (λ.χ. ρουλέτα, μπλακ τζάκ κλπ). και χορηγείται έναντι 2 εκατ. ευρώ.


ΠΑΙΡΗΣ: Με κ/φση 1,4 εκατ. και έβγαλε κέρδη στο 6μηνο 430 χιλ. ευρώ. Φυσικά λόγω χαμηλής τιμής του πετρελαίου, αλλά αυτό δύσκολα θα ανέβει.

  • ΣΗΜΕΡΑ…. την πήραν χαμπάρι μερικοί την δουλειά, που λέμε… 

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
0,2720 1,49% 11 29/09/2020
0,2680 0,00% 28/09/2020
0,2680 -0,74% 175 25/09/2020
0,2700 0,75% 44 24/09/2020
0,2680 0,00% 23/09/2020
0,2680 0,00% 292 22/09/2020
0,2680 0,00% 21/09/2020
0,2680 0,00% 18/09/2020
0,2680 0,00% 17/09/2020