ΙΛΥΔΑ: Έντυπο παροχής πληροφοριών Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017

ΙΛΥΔΑΈντυπο παροχής πληροφοριών Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017 (άρθρο 1 παρ. 5 περ. η΄)