Ίλιγγος – Στα ύψη των 1,32 δισ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός της ΓΕΚΤΕΡΝΑ

ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΠΩΣ ΕΧΕΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ βγαλμένη μέσα από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ για την χρήση 2018

ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: 486,25 εκατ. ευρώ και όχι 729 εκατ. που αναφέρθηκε στο Δελτίο Τύπου. (Πόσες φορές να τους το πούμε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα μεγέθη που αφορούν τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Αλλιώς π.χ. η ΙΝΤΡΑΛΟΤ θα ήταν μακράν το καλύτερο χαρτί στο ταμπλό του Χ.Α…)

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ:

 • Μακροπρόθεσμα Δάνεια 1,57 δισ. ευρώ (από 1,23 δισ. ευρώ) και
 • Βραχυπρόθεσμα 276,3 εκατ. ευρώ (από 482 εκατ. ευρώ).
 • ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 523,24 εκατ. ευρώ από 642,23 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1,32 δισ. ευρώ από 1,07 δισ. ευρώ.

ΔΗΛΑΔΗ ο όμιλος ΓΕΚΤΕΡΝΑ οφείλει 2,7 φορές τα ίδια κεφάλαιά του, με το νούμερο των 1,32 δισ. ευρώ να προκαλεί ίλιγγο συγκριτικά με τα μεγέθη του. 

Image result for GEKTERNA

ΤΑ EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 270,1 εκατ. ευρώ από 273,9 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων σε κέρδη 60,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 153,4 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 69,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της υποχώρησης της κερδοφορίας του τομέα κατασκευών.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 5,010 5,300 -1,14
30 ημερών 4,910 5,490 3,18
3 μηνών 4,320 5,490 19,04
6 μηνών 3,970 5,490 16,63
12 μηνών 3,970 5,580 0,97
 • ΤΙΜΗ: 5,1900 ευρώ
 • Κ/φση: 536,8 εκατ. ευρώ.
 • Ρ/E: 119
 • P/BV: 1,10
 • EV/EBITDA: 6,9
 • NETDEBT/EBITDA: 4,9
 • Μερισματική απόδοση: —
 • ΔΕΙΚΤΗΣ Δαν.Μόχλ.: 2,7.
Print Friendly, PDF & Email